Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 26.8.2014 | Suomen suurlähetystö, Bangkok

Myanmarin kauppapolitiikkaa virtaviivaistetaan

Maailman kauppajärjestön WTO:n keväällä tekemässä Myanmarin kauppapolitiikan maa-arvioinnissa kiitettiin maan taloudellista kehitystä ja integroitumista maailmantalouteen. Myanmar on ottanut harppauksia eteenpäin uudistuksissaan, joista tärkeimpinä kelluvaan valuuttakurssiin siirtyminen, ulkomaankauppalisenssien tarpeen karsiminen ja sääntöviidakon virtaviivaistaminen. Myanmarilla on paljon edelleen tehtävänä etenkin talouden läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden saralla. Kyseessä oli Myanmarin ensimmäinen maa-arviointi WTO:ssa, joka säännöllisin väliajoin arvioi jäsentensä kauppapolitiikkaa.

Myanmar on rakentanut kaupankäyntiympäristöstään koherentimpaa sekä onnistunut vakiinnuttamaan talouskasvunsa ja monipuolistamaan talouttaan. Kuva: Flickr/francediplomatie

Talouskehitys nousussa

Keväällä järjestetyssä kauppapolitiikan maa-arvioinnissa kerrottiin, että Myanmarin talouskehityksessä tapahtui huomattava käänne myönteiseen vuonna 2011, josta lähtien on tehty huomattavia runsaasti resursseja vaativia uudistuksia maan integroimiseksi uudelleen maailmantalouteen pitkän eristäytymisen kauden jälkeen. Esimerkiksi maan makrotaloutta on vakautettu ja valuutta on saatettu kellumaan. Ulkomaiset investoinnit ovat yleensä sallittuja. Vielä on kuitenkin kuljettavana pitkälti matkaa. Maatalouden tuottavuus on alhainen. Palvelukaupalle on vielä rajoituksia. Hallinnon läpinäkyvyydessä on vielä merkittäviä puutteita.

Myanmarin maa-arvio kiinnittää jäsenmaiden huomion maan tarpeeseen saada teknistä apua ja laajojen uudistusten vaatimaan kapasiteetinrakentamiseen. Myanmar on rakentanut kaupankäyntiympäristöstään koherentimpaa ja puolen vuosisadan mittaisen eristäytymisen jälkeen Myanmar on yhdentymässä maailmantalouteen ja katsoo enenevässä määrin ulospäin. Perustana ovat globaali vapaakauppa ja markkinavetoiset uudistukset. Jo nyt maa on onnistunut vakiinnuttamaan talouskasvunsa ja monipuolistamaan talouttaan.

Myanmarilla on runsaasti luonnonvaroja, nuori työvoima ja talouden kasvupotentiaali on maa-arviointiin osallistuneen Myanmarin varaministerin mukaan valtava. Tärkein yksittäinen reformi oli valuutan virallisen vaihtokurssin korvaaminen kelluvalla kurssilla. Merkittävää oli myös poistaa esteet ulkomaalaisilta investoinneilta, joilla on suuri osuus Myanmarin integroituessa maailmantalouteen. Tavoitteena on vakaa ja ennakoitavissa oleva ympäristö taloudelle.

Varakauppaministeri kertoi tullien ulkopuolisten kaupanesteiden olevan sitkeitä. Niitä koetetaan vähentää automatisoimalla ulkomaankaupan lisensointijärjestelmää.  Jalokivillä, öljyllä, kaasulla ja puutavaralla on edelleen vientivero. Veroja on alennettu, jotta Myanmarin tuotteista tulisi kilpailukykyisempiä.

Paljon parannettavaa, uudistuksista kiitoksia

PK-yritykset muodostavat yli 90 prosenttia taloudesta, mutta niiden tuottavuus on alhainen pääomien puutteen ja alhaisen koulutustason vuoksi. Kuljetusyhteyksiä maassa on parannettava, infrastruktuurin integroiminen Asean-naapureiden, Kiinan ja Intian kanssa on prioriteettina. Energiantuotanto on yksi akuuteista ongelmista. Kotimaista energiantuotantoa lisätään ja modernia sähkönjakeluverkkoa laajennetaan.

Keskustelua alustanut ja yhteenvetänyt niin kutsuttuna diskursanttina toiminut Australian suurlähettiläs totesi Myanmarin käynnistäneen hyvin kunnianhimoisen uudistusohjelman maan talouden muuttamiseksi keskusjohtoisesta markkinavetoiseksi. Suurlähettiläs piti Myanmarin valttina sen keskeistä sijaintia dynaamisella alueella. Turismi tulee jatkossa olemaan tärkeä sektori ja rahoituspalvelut sekä kuljetukset tulevat olemaan keskeisessä asemassa.

Diskursantti nosti esiin Myanmarin tulevalle kehitykselle neljä tärkeää teemaa: läpinäkyvyys, määräysten virtaviivaistamisen jatkuminen, liiketoimintaympäristö ja aid-for-trade. Liiketoimintaympäristöä on edelleen kehitettävä, Maailmanpankin arvion mukaan edistysaskeleet ovat monelta osin olleet vaatimattomia. Sopimusten sitovuutta ja investointien suojaa on parannettava, yritysten perustamista helpotettava. Yrityksille rahoituksen saaminen, korruptio ja työvoiman taitotaso ovat ongelmia. Aid for trade on tarpeen Myanmarin hallituksen uudistusponnistelujen kestäväksi tukemiseksi. Maan kehitystarpeet tulisi koordinoida ja AFT sisällyttää Myanmarin kehitysprioriteetteihin.

Muut jäsenmaat toivat myös esiin kahdenvälisiä taloussuhteitaan Myanmarin kanssa ja valmiuttaan antaa tukea jatkossa.

Tony Paso

Päivitetty 8.9.2014

Takaisin ylös