Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Webbutsändningar, 20.8.2014

Exportklinik på webben: Den 21 augusti för företag som är verksamma inom Rysslandsexporten

Utrikesministeriet har bjudit in aktörer som verkar inom Rysslandsexporten till en traditionell exportkontrollklinik vid utrikesministeriet torsdagen den 21 augusti 2014 kl. 9:00-11.30. Evenemanget kan också följas på webben.

Tema för evenemanget är förordningen som trätt ikraft den 1 augusti 2014 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina och förfarandena för implementering av denna. Vid evenemanget behandlas även andra sanktionssystem som införts med anledning av situationen i Ukraina. Dessutom har företagen möjlighet att diskutera med tjänstemännen om saker de funderat på. På plats finns tjänstemän från rättstjänsten vid utrikesministeriet samt från östavdelningen och avdelningen för externa ekonomiska relationer.

Tid: torsdagen den 21 augusti 2014 kl. 9.00 – ca 11.30
Plats: Utrikesministeriet, Sjöekipaget 

För mera information:

Inbjudan

Eventuella förfrågningar:
Enheten för exportkontroll
Utrikesministeriet
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi
Tfn 0295 351 139

Detta dokument

Uppdaterat 22.8.2014

Takaisin ylös