Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för utvecklingskommunikation

Enheten för utvecklingskommunikation ansvarar för extern och intern kommunikation i anslutning till ministeriets utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete samt för offentligt diplomatiarbete i anslutning till partnerländerna för Finlands utvecklingssamarbete. Enheten ansvarar också för strategiskt planering, utveckling och samordning av kommunikationen och diplomatiarbetet i samarbete med avdelningarna och beskickningarna.

Enheten för utvecklingskommunikation leds av enhetschefen vars uppgifter och beslutsrätt har fastställts i paragraf 52 och 64 i Arbetsordning för utrikesministeriet.

Huvuduppgifterna för enheten för utvecklingskommunikation är:

1. Allmänhets-, medie- och intressegruppskommunikation i anslutning till utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete 2. Stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation 3. Stödjande av globalfostran - kommunikativt och som myndighetssamarbete 4. Internationella redaktörs- och sakkunnigbesök 5. Offentligt diplomatiarbete och övriga Team Finland-åtgärder

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för utvecklingskommunikation
PB 481
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3 C
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Erja-Outi Heino
 • Enhetschef
 • tfn work +358 295 351 384
Milma Kettunen
 • Innehålls- och kommunikationsexpert, samordning av informationsprojekt, global fostran
 • tfn work +358 295 351 844
Outi Einola-Head
 • Informatör, mediearbete, webbkommunikation, partnerländer i Afrika
 • tfn work +358 295 351 381
Katri Källbacka
 • Avdelningssekreterare
 • Informationsassistent, evenemang, mediestöd, stipendium för redaktörer, tv-produktioner, utvecklingsakademin, Inter Press Service
 • tfn work +358 295 351 793
Pasi Nokelainen
 • Kommunikationsplanerare
 • tfn +358 295 350 115
Eija Palosuo
 • Informatör
 • Agenda 2030, multilateralt samarbete, humanitärt bistånd
 • tfn work +358 295 351 961
Hanna Päivärinta
 • Informatör, publikationer och evenemang, webbkommunikation, partnerländer i Asien
 • tfn work +358 295 351 370
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 17.3.2018

Takaisin ylös