Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 27.6.2014

Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on naisten oikeuksien erityisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Siihen pyritään mm. uudistamalla lainsäädäntöä, vahvistamalla naisten ja nuorten poliittista osallistumista puolueiden sisällä sekä vaalityössä, vaikuttamalla yleisiin asenteisiin paikallisyhteisöjen ja uskonnollisten johtajien ja median piirissä.

Rahoituspäätös 27.6.2014

1 500 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
Vaalit 25%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 25%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö
Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235773

Tunnus

UHA2014-013690

Luotu

27.5.2014

Sivua muokattu

7.7.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös