Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 26.6.2014

Apulaisasiantuntija ja YK:n vapaaehtoistoiminta

Kuvaus

Apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Toiminta tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi ja tarjoaa asiantuntemusta ja henkilöresursseja sen käyttöön sekä YK:n kehityskysymyksiin liittyvää kokemusta suomalaisille asiantuntijoille. Lisäksi EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa rahoittamalla Suomi tukee myös EU:n kehityspolitiikan vaikuttavuuden lisäämistä. Toimintaa ja tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset sekä apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmia sekä EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla. Samalla kasvatetaan suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa mm. julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Toiminnalla kartutetaan suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta varsinkin niillä toimialoilla, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja kokemusta. Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomi vastaa sopimusten puitteissa asiantuntijoiden palkka- ja muista tehtävän hoitoon liittyvistä kuluista. Parhaillaan kentällä toimii n. 100 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja n. 35 YK:n vapaaehtoista sekä kuusi EU:n nuorta asiantuntijaa. Vuonna 2014 apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoimintaan on varattu 9.500.000 euroa.

Rahoituspäätös 26.6.2014

2 190 999 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoisohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892225

Tunnus

UHA2014-027058

Luotu

17.6.2014

Sivua muokattu

4.7.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös