Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 26.6.2014

Merentutkimuksen IKI-hanke

Kuvaus

Suomen ympäristökeskus SYKE on toteuttanut vuodesta 2012 merentutkimuksen IKI-hanketta (Marinam) Namibian kalastus- ja merivarojenministeriön (MFMR) alaisen Namibian merentutkimuskeskuksen (NatMIRC) kanssa. Hanke jatkuu vuoteen 2015. IKI-hanke käynnistettiin täydentämään Suomen korkotukiluottohanketta, jolla Namibia hankki Suomesta STX:n telakalta merentutkimusaluksen. Marinam-hankkeen pääasiallisena tavoitteena on, että Namibian kalavarantojen sääntely perustuu asianmukaiseen tieteelliseen tietoon. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että merentutkimusalusta käytetään tehokkaasti. Miehistön koulutus on tässä avainasemassa, ja osana hanketta Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK on kouluttanut miehistöä aluksen käyttämisessä. SAMK-komponentti sisällytettiin hankkeeseen namibialaisten toiveesta. IKI-hankkeen SAMK-komponentin tavoitteena on tutkimusaluksen tehokas ja turvallinen käyttö. Koulutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta samalla on ilmennyt tarve lisäkoulutukselle. Aluksen miehistön lisäkoulutusta puoltaa myös korkotukihankkeesta tehty evaluaatio. SAMK-komponentti vaikuttaa koko IKI-hankkeen tavoitteen saavuttamiseen ja merentutkimusaluksen tehokkaaseen hyödyntämiseen, joten lisäkoulutuksen järjestäminen on perusteltua.

Rahoituspäätös 26.6.2014

155 406 €

Sidottu osuus

155 406 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Biodiversiteetin vaalinta
Ympäristöapu

Toimiala

Kalataloustutkimus 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Erityinen kohderyhmä

naiset

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28115408

Tunnus

UHA2014-013325

Luotu

22.5.2014

Sivua muokattu

4.7.2014

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös