Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 10.6.2014

UNESCO/Lukutaidon lisääminen Afganistanissa (ELA III)

Kuvaus

UNESCO:n ELA-hankkeella lisätään luku- ja ammattitaitoa Afganistanin aikuisväestön keskuudessa kaikissa 34 provinssissa. Afganistanissa on yksi maailman alhaisimmista lukutaitoprosenteista maailmassa, n. 30 % aikuisväestöstä (yli 15-vuotiaat) on lukutaitoisia. Naisten lukutaitoprosentti on keskimäärin 15-20 % ja miehillä se on n. 40-50 %. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien ja maaseudun välillä ovat suuret. Hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti: naiset, maaseutuväestö, maansisäiset pakolaiset, kuchit ja muut paimentolaiset. Hankkeen tavoitteena on, että 750 000 ihmistä saavat lukutaidon, joista 2/3 on naisia. Suomen v. 2014 alkavalla kahden miljoonan euron rahoitusosuudella rahoitetaan 50 000 aikuisen lukutaito-opetusta kolmessa provinssissa: Kabul, Sar-e-Pol ja Takhar vuosina 2014-16 (24 kk). Hankkeen kokonaiskustannus on 39,8 miljoonaa dollaria, ja muut rahoittajat ovat Ruotsi ja Japani.

Rahoituspäätös 10.6.2014

2 000 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62507336

Tunnus

UHA2014-009672

Luotu

14.4.2014

Sivua muokattu

13.6.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös