Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 13.5.2014

Maailmanpankin Libanon-rahasto

Kuvaus

Maailmanpankki on perustanut yhdessä Libanonin hallituksen kanssa rahaston, jolla tuetaan Libanonia Syyrian kriisin vaikutuksia vastaan. Maan valtiontalous on ylirasittunut (mm. lisääntynyt julkisten palvelujen kysyntä) ja kansantaloudellisesti kriisi supistaa Libanonin bkt:tä n. 2,9 prosenttia vuodessa. Rahaston ohjenuora ”Lebanon Roadmap of Priority Interventions for Stabilization from the Syrian Conflict” sisältää useita hankkeita mm. terveydenhuollon, koulutuksen, infrastruktuurin kohentamisen ja vesihuollon saralla. Rahasto tukee sekä välittömiä toimenpiteitä, että pidemmän aikavälin kehitystavoitteita. Rahastolla on tarkoitus auttaa Libanonia maan lähihistorian vaikeimman yhteiskunnallisen kriisin yli ja tuen tuloksena on odotettavissa tiettyjen yhteiskunnan sektorien kestokyvyn parantumista. Hankkeiden toteuttajina tulevat olemaan Libanonin valtiolliset toimijat ja ministeriöt, YK-järjestöt tai Libanonin kenttäoloihin etabloituneet kansalaisjärjestöt. Rahasto tulee toimimaan korkean riskin toimintaympäristössä ja sen toimintakaudeksi on kaavailtu 2014-2019. Suomi tulee osallistumaan rahaston johtokunnan toimintaan. Laaturyhmän käsittelyn jälkeen hanke-esitykseen lisätty kohta, jossa esitetyt muutokset kuvattu. Esityksessä tarkennettu Suomen tavoitteita sekä rahaston toimeenpanomekanismeja. Tilastoliite on päivitetty ja Suomen vaikuttamissuunnitelmaa rahaston johtokunnassa tarkennettu esityksessä. Esitetään hanketta tuettavaksi 3 miljoonalla eurolla kertaluonteisesti vuonna 2014.

Rahoituspäätös 13.5.2014

3 000 000 €

Kohdemaa

Libanon

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Koulutuspolitiikka ja -hallinto 33%
Sosiaaliturva ja -palvelut 33%
Perusterveydenhuolto 34%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
lapset
nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202506

Tunnus

UHA2014-005826

Luotu

10.3.2014

Sivua muokattu

10.6.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös