Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 21.5.2014

Ympäristölupajärjestelmän kehittäminen

Kuvaus

Etelä-Afrikan ympäristöministeriön (Department for Environmental Affairs, DEA) ja Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n IKI-hankkeen tavoitteena on DEA:n osaamisen ja kapasiteetin lisääminen koordinoidun ja integroidun ympäristölupajärjestelmän (Coordinated and Integrated Permitting System, CIPS) kehittämiseksi Etelä-Afrikassa. Erilaisten ympäristölupaprosessien määrää halutaan vähentää ja DEA:n palvelua kehittää niin, että lupien hakijoita voidaan palvella yhden luukun -periaatteella. Pitkän tähtäimen tavoite on myös se, että tehokkaampi ja toimivampi ympäristölupajärjestelmä edistää ympäristönsuojelua ja ympäristön kannalta kestävän talouden kehittämistä. Hankkeella voi olla myös epäsuoria vaikutuksia köyhyyden vähentämiseen, sillä toimivampi ympäristölupajärjestelmä voi edesauttaa taloudellisia investointeja ja sen myötä työpaikkojen luomista. Hankkeen lopullisia hyödynsaajia ovat eteläafrikkalaiset ympäristölupien hakijat, joiden palvelua hankkeessa kehitettävä järjestelmä parantaa.

Rahoituspäätös 21.5.2014

141 200 €

Sidottu osuus

141 200 €

Kohdemaa

Etelä-Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

21605517

Tunnus

UHA2013-003221

Luotu

20.6.2013

Sivua muokattu

9.6.2014

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös