Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.4.2014

IKI-hanke ilmastotutkimuksen ja -palvelujen kapasiteetin kehittämiseksi (CLIMOB)

Kuvaus

Ilmatieteen laitoksen (IL) IKI-hanke Ilmastotutkimuksen ja -palvelujen kapasiteetin kehittämiseksi pyrkii nostamaan paikallisten ilmatieteen laitoksen India Meteorological Departmentin (IMD) kapasiteettia ilmanlaatumittauksissa ja ilmastomallinnuksessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisen ilmatieteenlaitoksen (IMD) kykyä vastata heikkenevän ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen aikaansaamiin haasteisiin kouluttamalla laitoksen johtoa ja avainhenkilökuntaa, jotta se pystyisi riippumattomaan korkeatasoiseen tutkimukseen ilman laadun ennustamisessa, ilmastomallinnuksessa ja -tarkkailussa. Projektissa tuotetaan tietoa ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Ilmanlaatu maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa, Intiassa, on surkea. Huonolla ilmanlaadulla on paljon negatiivisia terveysvaikutuksia, jotka ovat osin tappavia. Ilmastonmuutoksesta aiheutuu menetyksiä niin ihmisille kuin omaisuudelle. Ilmanlaadun ja veden riittävyysongelmat yleistyvät, ellei toimiin ryhdytä. Kapasiteettia vahvistamalla saadaan tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja poikkeuksellisista sääolosuhteista meille kaikille. Hanke tukee ilmastopolitiikkaa ja päätöksentekoa paremmalla ilmastotutkimuksella ja -palveluilla. Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat, mutta myös ilmansaasteet vaikuttavat voimakkaimmin juuri köyhimpään osaan kansasta. Köyhillä on heikoimmat asumukset ja vähiten keinoja sekä resursseja puolustaa itseään ympäristöuhkia vastaan. Ilmastonmuutosten parempi ennustettavuus hyödyttää koko yhteiskuntaa ja muun muassa nostaa maatalouden tuottavuutta. Tavalliset kansalaiset hyötyvät, mikäli tietoisuus lisääntyy ja päästöt vähenevät. http://www.imd.gov.in

Rahoituspäätös 16.4.2014

500 000 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Ympäristöapu
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos
The India Meteorological Department (IMD)

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

64516714

Tunnus

UHA2012-000548

Luotu

2.2.2012

Sivua muokattu

2.10.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös