Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 12.5.2014

IUCN-Suomi puitesopimus

Kuvaus

Suomen ja IUCN:n välisen puitesopimuksen kautta tuetaan kehitysmaita ympäristötavoitteiden integroinnissa kehitysohjelmiin erityisesti aloilla,joilla Suomen kepo-ohjelman ja IUCN:n strategisen työohjelman tavoitteet ovat synergistisesti yhteneväisiä. Näitä ovat:biodiversiteetti; ilmaston muutoksen torjunta; ympäristö ja turvallisuus: luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö sekä köyhyyden vähentäminen; uudistuvat luonnonvarat kehityksessä, johon kuuluvat: metsät, vesivarat, ja maatalous sekä maaperän tuottokyvyn köyhtymisen estäminen/kestävä käyttö. IUCN:n toiminnan pitkäjänteisyyden ja ohjelmallisuuden tehostaminen, kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon tukeminen kehitysmaissa, ja ympäristötavoitteiden integroiminen kehitysyhteistyöhön kaikilla tasoilla MDG- tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja sen ympäristö-, metsä-, vesi-, ja maatalouslinjausten toiminnallistamiseksi

Rahoituspäätös 12.5.2014

700 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%
Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
Metsäpolitiikka ja -hallinto 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89886601

Tunnus

UHA2014-006350

Luotu

13.3.2014

Sivua muokattu

16.5.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös