Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 2.5.2014

Säg din åsikt: Beskickningarnas tjänster i förändring

Vilken är de finländska beskickningarnas viktigaste tjänst enligt dig? Nu har du chansen att säga din åsikt om den nya lagen om konsulära tjänster. Utrikesministeriet bereder en ny lag som möjliggör ett flexibelt, ekonomiskt och effektivt arrangemang av de konsulära tjänsterna. Säg din åsikt om lagförslaget på webbplatsen dinasikt.fi. 

Beskickningarna och utrikesministeriet har en ansvarsfull uppgift som tillhandahållare av konsulära tjänster. Då världen förändras och teknologin utvecklas finns det också skäl att utveckla utbudet av de konsulära tjänsterna. Genom att förnya lagen om konsulära tjänster möjliggörs ett flexibelt och effektivt arrangemang av de konsulära tjänsterna med beaktande av nutida behov och resurser.

Finlands beskickningar erbjuder konsulärä tjänster utomlands.
Finlands beskickningar erbjuder konsulärä tjänster utomlands.

Enligt den nu gällande lagen om kunsulära tjänster är varje Finlands beskickning skyldig att producera alla i lagen fastställda tjänster. Det nya lagförslaget skulle möjliggöra att utrikesministeriet enligt övervägande kunde koncentrera tjänster till vissa beskickningar och att alla tjänster inte skulle produceras vid alla beskickningar. Det skulle också bli möjligt att producera konsulära tjänster vid utrikesministeriet.

Tjänster för nödställda samt andra motsvarande konsulära tjänster produceras dock fortsättningsvis vid den beskickning som det ifrågavarande konsulära fallets allvar och grad av brådska förutsätter. 

Säg din åsikt om det nya förslaget i webbtjänsten Dinåsikt.fi till och med den 31 maj.

Läs också: 

Detta dokument

Uppdaterat 2.5.2014

Takaisin ylös