Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 7.4.2014

Tuki Sambian kansalliselle viljelijäliitolle, Core Support Programme vaihe II

Kuvaus

Suomi on tukenut Sambian kansallista viljelijäliittoa (Zambia National Farmers' Union, ZNFU) vuosina 2009-2013 ja jatkotuki (7,692 miljoonaa euroa) kattaa vuodet 2014-2017. Joulukuussa 2013 päättynyt Core Support Programme I (CSP) on yksi Suomen menestyneimmistä hankkeista Sambiassa ja se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi parantaa pienviljelijöiden tuottavuutta, tuloja ja ruokaturvaa. Tuen tavoitteena on vahvistaa järjestön tutkimus-, lobbaus ja edunvalvontafunktioita, sekä parantaa ja monipuolistaa erityisesti pienviljelijöille suunnattuja jäsenpalveluita. CSP II tukee ZNFU:n palvelujen maantieteellisen kattavuuden parantamista ja se pyrkii lisäämään tuloja 20%:lla puolessa hankkeen kohderyhmän kotitalouksista. CSP II on suunniteltu erityisesti parantamaan ZNFU:n kapasiteettia tuottaa pienviljelijöille palveluja seuraavilla osa-alueilla: Maatilojen tuottavuutta parantavien teknologioiden saatavuuden parantaminen kehittämällä ja monipuolistamalla koulutuspalveluja; markkinoille pääsyn edistäminen ja kauppaa edesauttavien instrumenttien pilotointi ja käyttö; pääoman ja tuotantovälineiden saatavuuden parantaminen pienviljelijöille parantamalla ja laajentamalla olemassa olevien rahoituspalvelujen saatavuutta, sekä kehittämällä uusia rahoituspalveluja; viljeltävän maan saatavuuden parantaminen ja hallintaoikeuden turvaaminen.

Rahoituspäätös 7.4.2014

4 000 000 €

Kohdemaa

Sambia

Toimiala

Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 50%
Maatalouden palvelut 40%
Maatalousosuuskunnat 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816545

Tunnus

UHA2014-004356

Luotu

21.2.2014

Sivua muokattu

28.4.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös