Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 28.4.2014

Ändring av lagen om konsulära tjänster

Den 28 april 2013 sände utrikesministeriet regeringens proposition om ändring av lagen om konsulära tjänster på en omfattande remiss. Yttrande begärs totalt av 48 myndigheter, civila samhällsorganisationer och företag. Även andra än de som omnämns i begäran om yttrande kan yttra sig. Tidsfrist för yttrandena är den 26 maj 2014.

Målet med lagändringen är att utrikesministeriets konsulära tjänster ska kunna produceras flexibelt, ekonomiskt och effektivt. Lagförslaget skulle möjliggöra en ändring av servicekonceptet för beskickningsnätverket och förbättra beskickningsnätverkets möjligheter att även i fortsättningen producera konsulära tjänster.

Syftet är att alla konsulära tjänster inte längre skulle produceras i alla Finlands beskickningar.  Lagförslaget skulle också möjliggöra produktionen av konsulära tjänster vid utrikesministeriet.   Tjänster för nödställda samt andra motsvarande konsulära tjänster produceras dock fortsättningsvis vid den beskickning som det ifrågavarande konsulära fallets allvar och grad av brådska förutsätter.  

Regeringspropositionen om ändring av lagen om konsulära tjänster planeras överlämnas till riksdagen i början av hösten 2014.

För mera information: Jurist Minna-Kaisa Liukko, tfn 0295 351053, e-post: fornamn.efternamn@formin.fi

pdf Begäran om yttrande: Lagen om ändring av konsulära tjänster (på finska) (PDF, 60 kt)

pdf Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om konsulära tjänster (på finska)(PDF, 129 kt)

Detta dokument

Uppdaterat 28.4.2014

Takaisin ylös