Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 17.4.2014 | Suomen suurlähetystö, Nikosia

Pohjoismaat aktiivisia Kyproksen rauhanprosessin tukijoina

Suomen, Ruotsin ja Norjan suurlähetystöt järjestivät 15. huhtikuuta Nikosiassa Building Trust for a United Cyprus -keskustelutilaisuuden. Tilaisuus järjestettiin symbolisesti tärkeällä YK:n puskurivyöhykkeellä. Kyproksenkreikkalaisen ja kyproksenturkkilaisen yhteisön puheenvuorot pidettiin suurimpien puolueiden puheenjohtajien, Averof Neophytoun (DISY) ja Özkan Yorgancioglun (CTP) toimesta, jotka kumpikin painottivat vuoropuhelun välttämättömyyttä kaikilla tasoilla.

Kuva: Suomen suurlähetystö Nikosia
Suomen, Ruotsin ja Norjan suurlähetystöt järjestivät 15. huhtikuuta Nikosiassa Building Trust for a United Cyprus -keskustelutilaisuuden.

YK:n UNFICYP-operaation johtaja Lisa Buttenheim, Ruotsin "uskonnollisen raiteen" vetäjä Peter Weiderud, Suomen eduskunnan Kypros-ystävyysryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Satu Haapanen ja entinen UNFICYP-komentaja Ahti Vartiainen puhuivat myös tilaisuudessa.

Tavoitteena oli lisätä yhteisöjen välistä dialogia ja luottamusta hetkenä, jolloin jälleenyhdistymisneuvottelut ovat käynnissä, mutta ratkaisua ei vielä ole. Keskustelutilaisuudella haluttiin myös tukea YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joissa korostetaan kuinka tärkeää on luoda mahdollisuuksia eri tasoilla yhteisöjen välisille kontakteille ja rakentavalle vuoropuhelulle.

”Keskeinen huomio on tutkimuksissakin ollut, että tahtoa yhteistoiminnalle on odotettua enemmän, mutta varsinaisia tilaisuuksia sille on ollut hyvin vähän”, sanoo Suomen suurlähettiläs Anu Saarela. ”Kohdistetut vuoropuhelumahdollisuudet, saman alan kollegojen kanssakäynti niin kutsutun vihreän linjan yli sekä fyysisen tilan tarjoaminen yhteiselle toiminnalle - tavalla jonka kaikki kokevat rakentavaksi - ovat konkreettisia askelia kohti rauhanomaista ratkaisua, joka päättäisi saaren jaon”.

Avoin tilaisuus ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden mukanaolo tilaisuuden järjestämisessä toivat korkean tason luottamuksellisten neuvottelujen tematiikkaa lähemmäksi kansalaisia.

Kuva: Suomen suurlähetystö Nikosia
Kuva: Suomen suurlähetystö Nikosia

Tilaisuuden päätössanat lausui rauhantutkimusjärjestö PRIO Cyprus Centerin Harry Tzimitras. Keskustelua moderoi Hubert Faustmann, Friedrich Ebert Stiftungin Kyproksen toimiston johtaja. Lisäksi keskustelutilaisuudessa puhuivat Suomen, Ruotsin ja Norjan suurlähettiläät.

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.4.2014

Takaisin ylös