Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 14.4.2014

Tuki köyhimpien perusturvan vahvistamisohjelmalle

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea köyhyyden vähentämistä heikoimpien väestönryhmien keskuudessa Sambiassa, niin että he voivat elää ihmisarvoista elämää ja osallistua taloudelliseen toimintaan. Hanke toimeenpanee aiemmin menestyksekkäästi pilotoituja perhetuki ja lapsilisä -malleja, sekä kehittää kansan- ja työeläkemalleja. Lisäksi vahvistetaan ohjelmaa toteuttavien yhteisökehitysministeriön ja työ- ja sosiaaliministeriön kapasitetteja. Sambialaisista 64% ja maaseudun väestöstä 80% elää köyhyysrajan alapuolella. Köyhimpien perusturvan vahvistamisohjelma on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi keinoksi puuttua äärimmäiseen köyhyyteen Sambiassa, ja hallitus on antanut lisääntyvää poliittista ja rahallista tukea ohjelmalle. Sambian hallitus lisää vuonna 2014 omaa rahoitustansa perusturvamaksuihin 800 %:lla ja avunantajien lisätuella varmistetaan, että ohjelmaa toteuttavalla Ministry of Community Development, Mother and Child Health -ministeriöllä on riittävä kapasiteetti ja tekninen tuki toteuttaa ohjelman pikainen laajennus kattamaan ohjelma 13 piirikunnasta 50:een. Suomen vuoden 2014 lisätukea kohdistetaan erityisesti kansallisen perusturvapolitiikan toimeenpanon suunnitteluun, laajamittaisen vammaistutkimuksen toteutukseen sekä valituskanavan perustamiseen, jonka kautta hyödynsaajat voivat raportoida ohjelman ongelmista. Köyhimpien perusturvahanke on useiden toimijoiden (Unicef, ILO, DFID, Irlanti, Suomi ja Sambian hallitus) yhteistukema hanke, jonka nykyinen vaihe toteutetaan vuosina 2010-2014. Vuoden 2014 ohjelman laajennustuki (lisämyöntö) kanavoidaan Unicefin kautta. Jatkohanketta suunnitellaan vuoden 2014 aikana vuosille 2015-2017.

Rahoituspäätös 14.4.2014

900 000 €

Kohdemaa

Sambia

Toimiala

HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 20%
Sosiaaliturva ja -palvelut 80%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816001

Tunnus

UHA2014-002382

Luotu

31.1.2014

Sivua muokattu

14.4.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös