Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 10.4.2014 | Suomen suurlähetystö, Kathmandu

Suomi tukee Nepalin oikeusvaltiokehitystä

Suomi tukee YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamista ja oikeuspalveluiden saatavuuden edistämistä 5,4 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden ajan.

Suurlähettiläs Asko Luukkainen ja UNDP:n Nepalin-maajohtaja Shoko Noda allekirjoittivat sopimuksen oikeusvaltiokehityksestä 7. huhtikuuta 2014. Kuva: Suomen suurlähetystö, Kathmandu
Suurlähettiläs Asko Luukkainen ja UNDP:n Nepalin-maajohtaja Shoko Noda allekirjoittivat sopimuksen oikeusvaltiokehityksestä 7. huhtikuuta 2014. Kuva: UNDP

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeusturva eli oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuslaitoksen tehtävä on antaa oikeusturvaa.

Suomi osallistuu YK:n kehitysohjelman kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuspalveluiden saatavuuden edistämiseen. Muutosprosessit ovat hitaita, joten osallistuminen nähdään pitkäntähtäimen sitoumuksena.

Oikeuspäätökset toimeen,
oikeusapua tarvitseville

Nepalin korkein oikeus ja oikeusministeriö ovat päävastuussa ohjelmasta, jonka toimeenpanoon osallistuvat rauhanministeriö, dalitien kansallinen toimikunta ja Nepalin kansallinen naistoimikunta.

Tukiohjelma pyrkii nostamaan toimeenpantujen oikeuspäätösten määrää. Lisäksi ohjelma tarjoaa oikeusapupalveluita 20 000 heikoimmassa asemassa olevalle ja kouluttaa 2 000 Nepalin oikeuslaitoksen virkamiestä, syyttäjää ja lakimiestä.

Seksuaalirikosten ja syrjinnän uhreille tarjotaan lakineuvontaa sekä mahdollisuutta päästä turvakotiin ja lastensuojeluun.

Ohjelma täydentää Suomen pitkän tähtäimen tukea rauhan ja oikeuden edistämiseksi Nepalissa. Myös Norja ja YK:n Nepalin-rauhanrahasto rahoittavat sitä.

UNDP:n oikeusvaltio-ohjelma

Keskeiset osa-alueet

  1. oikeusalan uudistaminen kehittämällä oikeuslaitosten menettelytapoja, korostamalla asiakaslähtöisyyttä
  2. oikeuspalvelujen tuottajien ammatillinen kehittäminen ja lainsäädäntötyön tason parantaminen
  3. kansallisen oikeusapujärjestelmän suunnittelu ja "yhden luukun" -mallin soveltaminen sekä oikeusavustajien täydennyskoulutus

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ruohonjuuritason osallistava lähestymistapa tukee haavoittuvimpien ryhmien parempaa huomioimista.

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.4.2014

Takaisin ylös