Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 3.3.2014

Peter Stenlund har inlett sitt arbete som statssekreterare vid utrikesministeriet

Pressmeddelande 50/2014
3.3.2014

Peter Stenlund har inlett sitt arbete som statssekreterare vid utrikesministeriet den 1 mars efter Pertti Torstila som gått i pension.

Som kanslichef för ministeriet leder, utvecklar och övervakar statssekreteraren ministeriet och verksamheten inom dess förvaltningsområde.

Under sin första arbetsvecka deltar statssekreterare Stenlund i människorättsrådets sessions högnivådel i Genève och i nedrustningskonferensens möte den 5 mars samt i ministerkonferensen om Libyen i Rom den 6 mars.

För mera information: statssekreterarens tjänstemannasekreterare Teemu Sepponen, tfn 040 481 9925

Detta dokument

Uppdaterat 3.3.2014

Takaisin ylös