Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 27.2.2014

Nya ambassadörer till Schweiz, Brasilien, Estland och Namibia

Den 28 februari utnämnde republikens president följande nya beskickningschefer:

Jari Luoto. Foto: UM
Utrikesrådet Jari Luoto till chef för Finlands ambassad i Bern, Schweiz, från och med 1 september 2014.

Luoto flyttar till Schweiz från Brasilien där han varit Finlands ambassadör sedan 2010. Innan dess var han utrikesministeriets Östersjöambassadör.

Luoto har även internationell erfarenhet från statsrådets kansli, där han varit statsministerns rådgivare i EU-frågor, biträdande chef för EU-sekretariatet och senare chef, det vill säga statssekreterare. 

Luoto har också arbetat som utrikesministerns specialmedarbetare åren 1989-1991.

Markku Virri. Foto: UM
Utrikesrådet Markku Virri till chef för Finlands ambassad i Brasília, Brasilien från och med 1 september 2014.

För närvarande är Virri chef för enheten för vapenkontroll vid utrikesministeriet. Han har förutom på politiska avdelningen arbetat inom olika uppgifter på handelspolitiska avdelningen, avdelningen för utvecklingssamarbete samt på avdelningen för Amerika och Asien.

Av Finlands ambassader har Virri senast arbetat i Ottawa och före det i London, Haag och Brasília.

Virri har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1991.

Kirsti Narinen. Foto: UM
Utrikesrådet Kirsti Narinen till chef för Finlands ambassad i Tallinn, Estland, från och med 1 september 2014.

Narinen har också tidigare tjänstgjort vid ambassaden i Tallinn, åren 1993-1998. Hon har också arbetat inom Finlands utrikesbeskickningar, vid generalkonsulatet i Leningrad, senare S:t Petersburg och vid ambassaden i Ljubljana.

Narinen flyttar till Tallinn från utrikesministeriets administrativa tjänster, där hon varit chef för enheten för arbetshälsa. Hon har också arbetat vid ministeriets politiska avdelning och Europaavdelningen.

Narinen har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1984.

Anne Saloranta. Foto: UM
Utrikesrådet Anne Saloranta till chef för Finlands ambassad i Windhoek, Namibia, från och med 1 mars 2014.

Saloranta har sedan 2011 varit chargé d'affaires ad interim vid ambassaden i Windhoek. Nu då hon utnämnts till ambassadör återkallas Finlands ambassadör i Sydafrika, Petri Salos ackreditering i Namibia.

Saloranta har också arbetat inom Finlands utrikesbeskickningar, vid ambassaden i Budapest och vid FN-representationen i New York.

Vid utrikesministeriet har Saloranta arbetat på den politiska avdelningen och på avdelningen för utvecklingssamarbete. Hon har även internationell erfarenhet från arbetet på Afrikanska utvecklingsbanken i Tunisien och från uppgifter inom FN:s barnfond Unicef i Namibia.

Saloranta har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1997.

Republikens president ackrediterade även Finlands ambassadör i Moçambique Seija Toro till Angola.

För mera information: chefen för personalförvaltningen Vesa Lehtonen, tfn 0295 351 439

Detta dokument

Uppdaterat 28.2.2014

Takaisin ylös