Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 15.1.2014

Finland lovar 7 miljoner euro åt Syrienkrisens offer vid Kuwaitkonferens

Pressmeddelande 11/2014
15.1.2014

Finland ger Syrienkrisens offer 7 miljoner euro i humanitärt bistånd. Utvecklingsminister Pekka Haavisto delger beslutet om Finlands tilläggsstöd vid en biståndslöfteskonferens som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sammankallat till i dag, den femtonde januari, i Kuwait. Finlands understöd kommer att levereras genom FN:s flyktingorganisation UNHCR, Världslivsmedelsprogrammet WFP och finländska frivilligorganisationer.

”Den humanitära krisen förvärras för var dag, och något slut på den finns inte i sikte förrän en politisk lösning på kriget i Syrien uppnåtts. Tills dess ska vi göra vad vi kan för att rädda människoliv i Syrien och hjälpa flyktingarna”, säger utvecklingsminister Haavisto.

De humanitära biståndsorganisationerna har satt i gång en gemensam appell av historiska mått: under FNs ledning försöker man samla in 4,8 miljarder åt 16 miljoner människor i Syrien och dess grannländer. Dessutom behöver länderna i närområdet utvecklingsstöd för att klara av den påfrestning som flyktingarna medför. Under Kuwaitkonferensen strävar man efter att samla in så stora utbetalningslöften som möjligt för att täcka dessa behov. I konferensen deltar statsöverhuvud och ministrar så väl från biståndsgivarländerna som från de länder dit de syriska flyktingarna har tagit sig.

Haavisto anländer till Kuwait från Jordanien och Libanon, där han har träffat lokala politiska ledare och representanter för FN. Han har också bekantat sig med flyktingarnas levnadsomständigheter i inofficiella läger i Libanon. Från Kuwait åker han vidare till Turkiet.

”Syrienkrisen har synnerligen vidsträckt påverkan på samhällen och hushåll i grannländerna. Besöket i området bekräftade att vår hjälp når fram, och att behovet av hjälp fortfarande är enormt”, konstaterar Haavisto.

Med hjälp av det finska humanitära biståndet kan man också förstärka den ekonomiska, sociala och ekologiska bärkraften i de fattigaste bosättningsområdena i Syriens grannländer som hyser flyktingar. FN bedömer att de registrerade syriska flyktingarnas antal stiger till över fyra miljoner före utgången av år 2014, från nuvarande 2,3 miljoner. Utöver dem finns det hundratusentals syrier i grannländerna, som än så länge inte har registrerat sig som flyktingar.

För mer information: minister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869 och chefen för enheten för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149, fornamn.efternamn@formin.fi

Detta dokument

Uppdaterat 16.1.2014

Takaisin ylös