Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 12.12.2013

Maailmanpankin jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoima Afganistanin jälleenrakennusrahasto (ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund) on Afganistanin tärkein kehitysinstrumentti. Sen kautta maksetaan Afganistanin valtion virkamiesten palkat ja se muodostaa olennaisen osan maan budjettia sekä tukee maan tärkeimpiä kansallisia jälleenrakennusohjelmia. ARTF on ollut Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön selvästi tärkein rahoituskanava, jonka kautta on ohjattu noin puolet alueosaston budjetissa olevasta Suomen tuesta. Suomen ja Maailmanpankin välinen ARTF-sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Vastuu Afganistanin turvallisuudesta (nk. transition) on siirretty vähitellen maan omille turvallisuusjoukoille. Sotilaallinen läsnäolo vähentyy, vastaavasti kehitysyhteistyöponnisteluja pyritään lisäämään. ARTF tulee olemaan keskeinen rahoituskanava Afganistanissa myös tulevina vuosina. On perusteltua, että myös Suomen tuki Afganistanille jatkuu pitkäjänteisesti ARTF:n eri ohjelmien kautta. Vuodesta 2014 alkaen tarkoituksena on ohjata 50 % Suomen tuesta ARTF:n yleiseen rahastoon, 25 % kansalliseen solidaarisuusohjelmaan (NSP, National Solidarity Programme) sekä 25 % koulutuksen laadun kehittämiseen tähtäävään ohjelmaan (EQUIP, Education Quality Improvement Project). NSP:tä pidetään yleisesti Afganistanin onnistuneimpana jälleenrakennusohjelmana. NSP:n kautta on toteutettu useita kymmeniä tuhansia hankkeita maaseudun kylissä. Hankkeet ovat pääsääntöisesti liittyneet infran, vesi- ja kasteluhuollon, koulutussektorin sekä energian saantiin liittyviin tarpeisiin. NSP:n kautta kylien ihmisten elinolosuhteet ovat kohentuneet ja he ovat saaneet konkreettisesti nauttia ns. rauhan osingoista. NSP-ohjelma on tavoittanut 22,4 miljoonaa ihmistä. Koulutuksen laadun kehittämisohjelman (EQUIP, Education Quality Improvement Program) avulla tuetaan lasten, erityisesti tyttöjen, mahdollisuutta laadukkaaseen peruskoulutukseen. Hanke tukee mm. koulujen rakentamisesta ja peruskorjausta sekä opettajakoulutusta. EQUIP-ohjelman aikana vuodesta 2002 koululaisten määrä on kasvanut yhdestä miljoonasta 7,7 miljoonaan, joista 2,9 miljoonaa on tyttöjä. EQUIP II:seen on ohjattu noin 300 miljoonaa dollaria ja vaikutus maan opetussektorille on ollut erittäin merkittävä.

Rahoituspäätös 12.12.2013

37 700 000 €

Sidottu osuus

18 850 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Yleinen budjettituki 32%
Maatalouspolitiikka ja -hallinto 40%
Koulutuspolitiikka ja -hallinto 28%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62503301

Tunnus

UHA2013-006969

Luotu

13.11.2013

Sivua muokattu

3.1.2014

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Raha-asiain valiokunnan lausunto

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös