Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 17.12.2013

Tuki Suomen vesifoorumille

Kuvaus

Suomen vesifoorumi ry toimii vesialan verkostona kotimaassa, edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä niiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä jolla voidaan tukea kehitys- ja kehittyvien maiden ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita. Suomen vesifoorumi on poikkeuksellisen organisaatio kootessaan yhteen käytännössä kaikki yhden sektorin toimijat. Siinä se on erityisasemassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksien luomisessa. Uudenlaisten kumppanuuksien merkitys on noussut myös Rio+20-konferenssissa ja ne tulevat olemaan keskeisessä asemassa post-2015 agendan toteuttamisessa. Suomen vesifoorumi edistää suomalaisosaamisen hyödyntämistä kehityspankkien ja kansainvälisten järjestöjen hankkeissa, järjestää Suomessa vieraileville kehitysmaadelegaatioille tutustumiskäyntejä ja tapaamisia, toteuttaa Suomen vesialan yhteisesittäytymisiä kehityskysymyksiin painottuvissa kansainvälisissä tapahtumissa, järjestää UM:n kanssa infotilaisuuksia, tiedottaa, tuottaa tausta-aineistoja ja tukee tarpeen mukaan UM:n alueosastojen deskejä veteen liittyvissä kysymyksissä. Suomen vesifoorumin toiminta edesauttaa välillisesti kehitysmaiden kapasiteetin paranemista vesiongelmien ratkomisessa, parempaa ja tehokkaampaa vesihallintoa, vesistöjen tilan parantamista sekä vesialan kehittymistä kumppanuuksien avulla. Ulkoasiainministeriö tukee vuonna 2014 Suomen vesifoorumi ry:a 120 000 eurolla.

Rahoituspäätös 17.12.2013

120 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
Perus vesihuolto ja sanitaatio 50%
Jätehuolto 10%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Suomen vesifoorumi ry
Suomen vesifoorumi ry

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892384

Tunnus

UHA2013-008135

Luotu

5.12.2013

Sivua muokattu

30.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös