Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 29.11.2013

Tuki desentralisaatiokehitykselle

Kuvaus

Vakauden ja kestävän kehityksen takaamiseksi itsenäistyneessä Kosovossa pannaan toimeen pres. Ahtisaaren suunnitelmaa, jonka peruselementtejä ovat mm. monietninen Kosovo, kuntalaisten oikeuksien suojelu ja edistäminen sekä hallinnon hajauttaminen. Suunnitelman mukaan joitakin kuntarajoja maan sisällä muutetaan, ja syntyy uusia kuntia. Kansainvälinen kansalaisjärjestö European Centre for Minority Issues (ECMI) pyytää Suomelta tukea desentralisaatiohankkeeseen, joka keskittyy desentralisaation tukemiseen lähinnä uusissa ja vanhoissakin monietnisissä kunnissa. ECMI korostaa paikallistason ja vähemmistöjen osallistumisen tärkeyttä desentralisaatioprosessissa sekä paikallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja päättäjien tilivelvollisuutta. Länsi-Balkanin kehityspoliittisessa puiteohjelmassa 2009-2013 määritellään Kosovon ja koko Länsi-Balkanin alueen vakaus ja turvallisuus ml. poliittisen vakauden edistäminen yhdeksi yhteistyön prioriteeteista. Lisäksi tuetaan taloudellista kehitystä sekä yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä tukevia hankkeita. ECMI osallistui v. 2008 hanke-ehdotuksellaan vastuuyksikön järjestämään avoimeen INGO-hakuun ja hanke valittiin toteutettavaksi. Hankkeen tavoitteena on tukea uusien kuntien luomista ja vahvistaa kaikkien monietnisten kuntien toimivuutta. Hankkeessa korostetaan paikallistason ja vähemmistöjen osallistumisen tärkeyttä desentralisaatioprosessissa sekä paikallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja päättäjien tilivelvollisuutta. Hankkeella pyritään lisäksi vakauttavan etnisten ryhmien välisiä suhteita. Hanke tukee Ahtisaaren suunnitelman toimeenpanoa. V. 2013 jatkoesityksessä vuosille 2014-2016 keskitytään taloudellisesti kestävän kehityksen ja yrittäjyyden tukemiseen kunnissa ja Pohjois-Kosovon kuntien suurempaan osallistamiseen.

Rahoituspäätös 29.11.2013

400 000 €

Kohdealue

Kosovo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89200401

Tunnus

UHA2013-005907

Luotu

18.10.2013

Sivua muokattu

30.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös