Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 12.12.2013

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen

Kuvaus

Suomi haluaa osallistua YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuden saatavuuden edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa päävastuu on Nepalin korkeimmalla oikeudella ja oikeusministeriöllä. Nepalin kansallinen ihmisoikeuskomissio ja kansalaisjärjestöt osallistuvat ohjelman toimeenpanoon. Ohjelma täydentää Suomen tukea rauhan ja oikeuden alalla Nepalissa sillä se kohdentaa toimia nimenomaan ”perinteisille” oikeusvaltion vahvistamisen aloille. Hankkeeseen osallistuminen nähdään pitkän tähtäimen sitoumuksena (vähintään ohjelman kesto 5 vuotta). Hankkeen ruohonjuuritason osallistava lähestymistapa tukee haavoittuvimpien ryhmien parempaa oikeuden saantia. Vaikka perustuslakiprosessi on edelleen kesken, voidaan paikallistasolla vahvistaa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa, tuomioistuinten toimintaa, oikeusapua ja kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja palveluista. Laillisten oikeuspalveluiden tarjoamisella syrjäytyneille ryhmille halutaan taata tasa-arvoiset oikeudelliset palvelut kaikille. Oikeusministeriö on vastuussa oikeusapujärjestelmän kehittämisestä ja lainsäädännöstä, joka tällä hetkellä ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Nepalissa on tarve parantaa oikeuden saatavuutta erityisesti seksuaalirikosten ja kastiin perustuvan syrjinnän uhriksi joutuneille. Tavoitteena on kehittää sosiaalisen oikeusavun palveluita, joiden kautta uhreille tarjotaan mahdollisuus turvakotiin, lastensuojeluun ja neuvontaan. Suomen lisäksi ohjelman rahoitukseen osallistuvat Norja ja myöhemmin Tanska. UNDP:n ohjelman kokonaisbudjetti vuosina 2013-2017 on arviolta USD 24 miljoonaan, josta Suomen osuus tulee olemaan € 5,8 vuosina 2014-2017.

Rahoituspäätös 12.12.2013

5 400 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
Ihmisoikeudet 30%
Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66014218

Tunnus

UHA2013-001799

Luotu

15.4.2013

Sivua muokattu

30.12.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös