Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.12.2013

Kalkkikiven hyödyntäminen maan viljavuuden parantamiseksi Etiopiassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa Etiopian ruokaturvaa hyödyntämällä maan kalkkikivivarantoja peltomaiden kalkituksessa sekä tarkentamalla fosforilannoitussuosituksia. Viljelysmaiden tuottavuuden parantaminen edellyttää kalkitusaineiden ja lannoitteiden oikeanlaista käyttöä. Tärkeässä asemassa ovat kalkkikiven ja fosforilannoitteiden kemiallinen luonne sekä tieto-taito esiintymien kestävästä käytöstä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus (GTK), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Etiopian geologinen tutkimuslaitos (Geological Survey of Ethiopia, GSE) ja Etiopian maatalousministeriö (MoA) vuosina 2014-2015. Hyödynsaajia ovat kumppaniorganisaatiot, joiden kapasiteetti vahvistuu, ja lopulta maanviljelijät, joiden on helpompi saada neuvontaa kalkitusaineiden ja lannoitteiden käyttöön satojen parantamiseksi. Hankkeen toiminnot ovat: 1) Arvioidaan kalkitusaineiksi soveltuvat mineraalivarannot rajatulla alueella ja suoritetaan soveltuvuuskokeita testialueella. Paikallisia asiantuntijoita koulutetaan kalkkikiviesiintymien kartoituksessa, arvioinnissa, näytteiden analysoinnissa ja laboratoriotyöskentelyssä. 2) Selvitetään maaperän happamuus ja helppoliukoinen (kasveille käyttökelpoinen) fosforipitoisuus ja kenttäkokeen ja laboratoriokokeiden perusteella annetaan kalkitus- ja fosforilannoitussuositukset. Annetaan koulutusta maaperän viljavuuden (maan happamuus ja helppoliukoinen fosfori) ylläpitämisestä ja siihen liittyvästä laboratoriotyöstä. 3) Parannetaan maatalousministeriön paikallisille maanviljelijöille suunnattuja neuvontapalveluita kalkitusaineiden ja fosforilannoitteiden oikeanlaisesta käytöstä. Maatalousministeriön asiantuntijoita ja neuvojia opastetaan viemään tietoa viljelijöille. 4) Levitetään tietoa hankkeessa opituista asioista ja parhaista käytännöistä. Tavoiteltuja tuloksia ovat: 1) lisääntynyt tieto kalkkikiviesiintymistä ja maaperästä tutkitulla alueella, 2) parempi tekninen valmius ja osaaminen kalkkikiviesiintymien kartoitukseen ja kerätyn geotiedon dokumentointiin, 3) tiedon lisääntyminen tasapainoisista kalkitus- ja fosforilannoitusmääristä, joilla voidan lisätä viljelysmaiden tuottavuutta, 4) paremmat neuvontapalvelut ja tiedon jakelu viljelijöille, 5) hankkeessa opittujen asioiden ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi. Hankkeen budjetti vuosille 2014-15 on 500 058 euroa, josta IKI-rahoitus on 500 000 euroa.

Rahoituspäätös 11.12.2013

500 000 €

Kohdemaa

Etiopia

Toimiala

Maataloustutkimus 50%
Maatalouspolitiikka ja -hallinto 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Geologian tutkimuskeskus

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816822

Tunnus

UHA2013-001512

Luotu

27.3.2013

Sivua muokattu

25.2.2014

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Liitteet

Etiopia, Kalkkikiven hyödyntäminen maan viljavuuden parantamiseksi Etiopiassa (docx, 49kt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös