Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.12.2013

FINBOL; sääpalvelujen kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen katastrofiriskien vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Kuvaus

Bolivian hydrometeorologian laitos SENAMHI toimii ympäristö- ja vesiministeriön alaisuudessa. Se toimii myös maan kansallisena koordinaatiokeskuksena sää-, ilmasto-, vesi- ja agrometeorologia –kysymyksissä. SENAMHIn tehtäviin kuuluvat palvelut hydrometeorologisten monitorointijärjestelmien ylläpitäjänä sekä alan tiedon tuottajana päätöksenteon tueksi eri yhteiskunnan eri sektoreille sekä väestön suojelemiseksi säähän liittyvien luonnononnettomuuksien varalta. SENAMHIlla on myös kansainvälisiä velvoitteita Maailman Ilmatieteen järjestö WMOn jäsenenä hydrometeorologisen tiedon tuottajana ja –vaihtajana. IKI-hankkeen kehitystavoitteena on Bolivian yhteiskunnan parempi varautuneisuus ja kyky hallita hydrometeorologisiin ilmiöihin liittyviä riskejä sekä sää- ja ilmastonmuutoksesta johtuvia haitallisia vaikutuksia. Hankkeen avulla vahvistetaan SENAMHIn valmiuksia ja kapasiteettia hallinnoida ja tuottaa luotettavia, laadukkaita ja oikea-aikaisia sääpalveluja Boliviassa. Yhteistyön kautta kehitetään säätiedon saatavuutta, laadunvarmistusta ja tietokantoja sekä monipuolistetaan sääpalveluja ja varhaisvaroitusjärjestelmiä SENAMHIn omien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen hyödynsaajina ovat SENAMHIn oma henkilöstö, jonka kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan. Muita hyödynsaajia ovat päätöksentekotason katastrofivalmiudesta ja toimeenpanosta vastaavat viranomaiset ja sidosryhmät ml. maanviljelys- ja muut tuotannolliset sektorit sekä paikallisväestö, joiden elinkeinoihin ja –oloihin parantuneet sää- ja ennakkovaroituspalvelut vaikuttavat. Hankkeen toteutusosapuolet ovat Ilmatieteen laitos ja Bolivian hydrologian ja meteorologian laitos SENAMHI. Hankkeen kesto on kolme vuotta (2014–2016) ja budjetti 500 000 euroa.

Rahoituspäätös 11.12.2013

500 000 €

Sidottu osuus

500 000 €

Kohdemaa

Bolivia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

42803302

Tunnus

UHA2012-001551

Luotu

5.4.2012

Sivua muokattu

30.12.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös