Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.12.2013

Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus

Pelastakaa Lasten kumppanuusohjelma 2014 - 2016 keskittyy kolmeen pääteemaan: perusopetukseen, lasten-suojeluun sekä lapsen oikeudet huomioivaan hyvään hallintoon. Temaattisten ohjelmien sisällä teemme työtä katastrofiriskien vähentämiseksi ja katastrofivalmiuden parantamiseksi sekä kehitämme sosiaaliturvaa lapset paremmin huomioivaksi. Opetussektorin hankkeissa tavoitteena on, että kaikkein haavoittuvimmat lapset pääsevät nauttimaan laaduk-kaasta ja turvallisesta perusopetuksesta. Keskitymme inklusiivisen opetuksen sekä esiopetuksen kehittämiseen ja tukemiseen. Lasten suojelussa keskitymme lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisiin toimenpiteisiin. Kehitämme ja tuemme ehkäisevää lasten suojelua vahvistamalla yhteisötason rakenteita ja perheitä. Tavoitteenamme on lasten hyvä, riittävä ja jatkuva hoiva ja huolenpito vanhemmilta tai huoltajilta. Lapsen oikeudet huomioiva hyvä hallinto – ohjelmallamme pyrimme varmistamaan lapsen oikeuksien toteutumisen niissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä joissa toimimme. Ohjelmamaat sijaitsevat katastrofiherkillä alueilla ja kaikkiin ohjelman hankkeisiin sisältyy toimenpiteitä katastrofiriskien vähentämiseksi ja -valmiuden parantamiseksi. Hankkeet toteutetaan Pelastakaa Lasten pitkäaikaisissa ohjelmamaissa Itä-Afrikassa, Länsi-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Hankkeilla on tarkoitus välillisesti vaikuttaa 1 060 000 lapsen elämään ja 340 000 lasta hyötyy suoraan tuestamme.

Rahoituspäätös 11.12.2013

14 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Monisektorinen opetus ja koulutus 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89839301

Tunnus

UHA2013-004731

Luotu

13.9.2013

Sivua muokattu

20.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös