Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 14.3.2018

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 14.3.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/391 ja asetuksella (EU) 2018/387 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 30.1.2018 hyväksymä päätöslauselma 2399 (2018), jossa määrätään tietyistä muutoksista asevientikieltoon sovellettaviin poikkeuksiin sekä niitä henkilöitä ja yhteisöjä koskeviin nimeämisperusteisiin, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja tehdään tätä koskevat muutokset päätökseen 2013/798/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 224/2014. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta 5.12.2013 päätöslauselmalla 2127 (2013). Euroopan unionissa pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/798/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 224/2014 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt ja yhteisöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt ja yhteisöt

Matkustusrajoitteet

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Enheten för folkrätt

Päivitetty 14.3.2018

Takaisin ylös