Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.12.2013

YK/AIDS-ohjelma

Kuvaus

HIV:n ja AIDS:n ehkäisy, sairauteen liittyvien seurausten lieventäminen ja tartunnan saaneiden tukeminen. Ohjelma luo yleiset toimintalinjat HIV:n ja AIDS:n ehkäisylle, koordinoi tukijajärjestöjensä toimintaa alalla ja antaa niille teknistä apua.Suomi on tukenut UNAIDS:ia ohjelman perustamisesta lähtien ja kuuluu sen suurimpiin rahoittajamaihin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa, joten Suomen vaikuttamismahdollisuudet UNAIDS:ssa ovat erinomaiset. UNAIDS toimii vahvasti ihmisoikeuksien, erityisesti HIV-positiivisten (ml. huumeiden käyttäjät, seksityöläiset), oikeuksien puolestapuhujana. Ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen HIV/AIDS-vasteessa on määritelty yhdeksi UNAIDS:n toiminnan prioriteetiksi järjestön toimintastrategiassa. Monenvälisen linjauksen mukaan HIV/AIDS-rahoitus tulee kanavoida ensisijaisesti YK-järjestelmän ja erityisesti UNAIDS:n kautta.

Rahoituspäätös 4.12.2013

27 800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n HIV/AIDS-ohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81400101

Tunnus

UHA2013-007454

Luotu

21.11.2013

Sivua muokattu

18.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös