Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.12.2013

Vapaaehtoinen lisärahoitus UNESCOn Maailmanperintörahastoon

Kuvaus

Suomi pyrkii UNESCOn Maailmanperintökomitean jäseneksi kaudelle 2013-2017. Osana tukikampanjaa Suomi ehdottaa vapaaehtoista lisärahoitusta Maailmanperintörahastoon käytettäväksi kehitysmaiden luonnonperintökohteiden ja yhdistettyjen luonto- ja kulttuurikohteiden suojelun ja hoidon edistämiseksi. Tuki on linjassa kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua koskevan painopistealueen tavoitteiden kanssa. Tuki edesauttaa luonnon monimuotoisuuden suojelua ja näin ollen myös vastaa osin biodiversiteettisopimuksen yhteydessä tehtyihin sitoumuksiin rahoituksen lisäämiseksi luonnon monimuotoisuuden suojelulle.

Rahoituspäätös 4.12.2013

200 000 €

Sidottu osuus

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Kohdealueen tarkennus

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

Luonnon monimuotoisuus 40%
Biosfäärin suojelu 30%
Erityiskohteitten suojelu 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892254

Tunnus

UHA2013-004460

Luotu

3.9.2013

Sivua muokattu

12.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös