Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 29.11.2013

Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi

Kuvaus

UNDP:n Kirgisian toimiston toimeenpanema oikeussektorin vuodet 2014-2017 kattava tukihanke, joka on jatkoa vv. 2011-2013 toimeenpannulle Keski-Aasian oikeussektorin tukihankkeelle (Equal before the Law: Access to Justice). Kokonaisbudjetti on 2 milj euroa. - Tavoitteina on tukea valtion oikeusapujärjestelmän kehittämistä (ml lainsäädännön laajentaminen koskemaan myös siviilitapauksia), kotiväkivaltaa koskevan lain toimeenpanoa, oikeustietouden parantamista sekä henkilöpapereiden saamisen yksinkertaistamista. Oikeusvaltiohanke tukee keväällä 2013 hyväksyttyä Kirgisian kansallista kehitysstrategiaa. Toiminnan ansiosta valtion ja oikeussektorin kyky tarjota oikeuspalveluja ja suojella heikommassa asemassa olevia paranee ja syrjäytyvät ryhmät pystyvät paremmin käyttämään oikeuksiaan kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaisesti. Paikallishallinnon toimintakykyä em. asioissa kehitetään erityisesti valittavilla pilottialueilla. Toiminnasta hyötyvät sekä viranomaiset keskushallinnon ja paikallistasolla että kansalaiset, erityisesti haavoittuneet ryhmät - maaseudun naiset, riskiryhmän lapset ja nuoret sekä vammaiset. - Projektin toteuttavat UNDP Krigisian toimisto yhdessä muiden YK-järjestöjen kanssa yhteistyössä Kirgisian hallituksen (erityisesti oikeusministeriön) kanssa.

Rahoituspäätös 29.11.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Kirgisia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
lapset
nuoret
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302608

Tunnus

UHA2013-001221

Luotu

8.3.2013

Sivua muokattu

12.12.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös