Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 9.12.2014

Evaluointi Suomen terveyssektorin hankkeista Nicaraguassa

pdfEvaluation of Fonsalud and institutional plans of the ministry of health of Nicaragua (PDF, englanninkielinen)

pdfEvaluation of "Fund for gender equity and sexual reproductivity heath and rights", phase 1 (PDF, englanninkielinen)

pdfEvaluation of Promotion of sexual and reproductive health with emphasis on adolescent and youth in Nicaragua (PDF, englanninkielinen)

pdfSistematización Programa VozJoven (PDF, espanjankielinen)

Suomen tukemat kolme terveyssektorin hanketta evaluoitiin kevään 2013 aikana. Suomi on rahoittanut Nicaraguan terveyssektorin korirahastoa (FONSALUD) ja tasa-arvoa ja lisääntymisoikeuksia tukevaa kansalaisjärjestörahastoa (FED) sekä nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyshanketta (VOZJOVEN). Jokaisesta hankkeesta on saatavilla oma evaluointiraportti. Hankkeet evaluoi tarjouskilpailun voittanut Finnish Consulting Group International.

Evaluointi toteaa terveyssektorin korirahasto FONSALUD:in olevan toimiva rahoitusmekanismi, jonka kautta on tuettu Nicaraguan terveysministeriön monivuotisen suunnitelman toimeenpanoa. Suomi tuki korirahastoa vuosina 2005–2012. Evaluointi toteaa, että rahasto on edistänyt avunantajamaiden kehitysyhteistyön harmonisaatiota ja koordinaatiota terveyssektorilla. Rahaston toiminta on ollut kustannustehokasta, ja julkisen terveydenhuollon terveyspalvelujen saatavuus ja käyttöaste on parantunut. FONSALUD on ollut joustava mekanismi, jonka avulla varojen kohdentaminen terveysministeriön prioriteettien mukaisesti on ollut mahdollista. Evaluointi suosittaa, että Nicaraguan terveysministeriö jatkaa uusien rahoittajien etsimistä. Tulevaisuudessa yhteistyössä olisi panostettava myös entistä aktiivisempaan dialogiin terveysministeriön ja avunantajamaiden välillä.

Evaluointitulokset osoittavat tasa-arvoa ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia tukevan kansalaisjärjestörahaston (FED) toiminnan olleen tehokasta. Rahasto onnistui levittämään tietoa naisten oikeuksista ja seksuaalioikeuksista, ja toiminta tavoitti myös helposti syrjäytyvät ryhmät. Järjestöille rahaston kautta annettava tuki oli monimuotoista ja järjestöjen institutionaalista kapasiteettia onnistuttiin vahvistamaan. Evaluointi suosittaa rahaston toiminnan jatkamista, ja tulevaisuudessa nuorten ja miesten integroimista toimintaan yhä vahvemmin. Koska suurin osa järjestöistä on riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta, tulisi kapasiteetin vahvistamisessa kiinnittää huomiota myös järjestöjen varainkeruustrategioihin ja omavaraisuuden kehittämiseen. Suomi tuki rahastoa sen pilottivaiheen aikana 2006–2009 ja I-vaiheessa vuosina 2010–2013. Kyseisessä evaluoinnissa tarkasteltiin ohjelman I-vaihetta.

Nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyshankkeen (VOZJOVEN) evaluaation mukaan hanke oli merkityksellinen ja siihen osallistuneiden nuorten tiedot seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista parantuivat. Evaluaation mukaan nuoret kokivat voimaantumista ja hankkeen aikana tapahtui todettavissa olevaa käyttäytymismallien muutosta. Hankkeessa mukana olleissa kunnissa on otettu nuorisopolitiikka aikaisempaa paremmin huomioon. Evaluointi suosittaa tehostamaan vastaavien hankkeiden kustannustehokkuutta. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että myös syrjäseuduilla asuvat nuoret pääsisivät hankkeen piiriin. Hankkeen kestävyys riippuu pitkälti nuorten sitoutumisesta toimintaan ja kuntien halusta panostaa nuorisopolitiikan toteuttamiseen. Suomi tuki hanketta vuosina 2008–2012. Hankkeelle on tehty myös systematisaatio, jossa tarkastellaan vielä yksityiskohtaisemmin hankkeen toimeenpanon eri vaiheita ja sen tuloksia ja parhaita käytäntöjä.  

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.12.2014

Takaisin ylös