Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 29.10.2013

ERITTVÄLIME/IOM

Kuvaus

Kansainvälinen siirtolaisjärjestön (International Organization for Migration IOM)toteuttaman hankkeen tavoitteena on siirtolaisten, ja erityisesti odottavien naisten, imettävien äitien ja lasten, terveyden kohentaminen Egyptissä ja Jemenissä. Hanke koostuu kahdesta eri osasta; 1) Egyptissä toteutetaan kolmivuotinen hanke jatkona IOM:in pilottihankeelle, joka keskittyi irakilaissiirtolaisten terveydenhuollon kohentamiseksi ja 2) Jemenissä toteutetaan vuoden mittainen hanke tehostamaan viranomaisten ja siviilijärjestöjen toimia ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi. Hankkeella edistetään suoraan kolmen vuosituhattavoitteen saavuttamista Egyptissä ja Jemenissä. Egyptissä ja Jemenissä arvioidaan olevan satoja tuhansia siirtolaisia pääosin Saharan eteläpuolisista Afrikan maista, mutta myös Irakista ja Palestiinalaisalueilta ja muualta Keski-Aasiasta. Maiden ongelma verrattuna muihin pakolais- ja siirtolaisalueisiin on se, että siirtolaiset ovat hajallaan eri kaupungeissa ja kylissä. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa sekä hallitusten että siviilijärjestöjen toimijoiden kapasiteettia antaa parempia ja kattavampia terveydenhuoltopalveluita. Hankkeessa huomioidaan erityisesti äitien ja lasten tarpeet. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös rajanylityspaikkojen ja vastaanottokeskusten kapasiteetin vahvistaminen ja viranomaisten ja siviilijärjestöjen toimien tehostaminen ihmiskaupan uhrien ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten aseman kohentamiseksi.

Rahoituspäätös 29.10.2013

55 125 €

Kohdealue

Saharan pohjpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ravitsemus 50%
Tartuntataudit 25%
Terveystietouden edistäminen 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
lapset

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900101

Tunnus

UHA2013-003586

Luotu

12.7.2013

Sivua muokattu

19.11.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös