Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.10.2013

UNRoD

Kuvaus

UNRoD:in tehtävänä on kerätä ja ylläpitää rekisteriä Israelin rakentaman muurin aiheuttamista vahingoista palestiinalaisille. Mandaattinsa täyttämiseksi UNRoD informoi palestiinalaisia heidän oikeudestaan esittää vahinkovaatimus muurin rakentamisen aiheuttamista vahingoista. UNRoD perustettiin vuonna 2007 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla ES-10/17. Sen tehtävänä on kerätä ja ylläpitää rekisteriä Israelin rakentaman muurin aiheuttamista vahingoista palestiinalaisille. UNRoD informoi palestiinalaisia heidän oikeudestaan esittää vahinkovaatimus muurin rakentamisen aiheuttamista vahingoista. Tuen yleistavoitteena on tukea UNRoD:in kontaktikampanjaa ja vahinkovaatimusten keräämistä, jotta ihmiset ja julkiset instituutiot, joille muurin rakentaminen on aiheuttanut vahinkoa, ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus esittää vahinkovaatimus ja mahdollisuus tehdä se UNRoD:in kautta. UNRoD:in mandaatti kattaa kuitenkin vain vahinkojen rekisteröinnin. Suomi on tukenut UNRoD:ia vuonna 2009. Tukea suunnitellaan maksettavaksi myös 2013.

Rahoituspäätös 22.10.2013

200 000 €

Kohdealue

Palestiinan hallinnon alaiset alueet

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
Ihmisoikeudet 25%
Lain ja oikeuden kehittäminen 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85905801

Tunnus

UHA2011-006888

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

14.11.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös