Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.10.2013

Tuki Kambodzhan erityistuomioistuimelle

Kuvaus

Kambodzhan erityistuomioistuin (The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC) on Kambodzhan ja YK:n yhteinen hybridituomioistuin, jota varten YK on perustanut teknistä tukea antavan toimielimen (The United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials, UNAKRT). Tuomioistuimen mandaatti sisältää vakavat ihmisoikeus- ja kansainvälisen humanitäärisen oikeuden loukkaukset punakhmerhallinnon aikana vuosina 1975–1979. Tavoitteena on saattaa punakhmerien johtohahmot vastuuseen tekemistään rikoksista. Kansanmurhan uhreina kuoli vähintään 1,7 miljoona ihmistä. YK tukee tuomioistuimen toimintaa vuonna 2003 solmitun sopimuksen (57/228B) mukaisesti. Tuomioistuimen budjetti muodostuu kansainvälisen yhteisön vapaaehtoisista lahjoituksista. Tuomioistuimen työ lasketaan kokonaisuudessaan julkiseksi kehitysavuksi ja sitä voidaan tukea ODA-määrärahoilla.

Rahoituspäätös 22.10.2013

1 145 000 €

Sidottu osuus

1 145 000 €

Kohdemaa

Kambodzha

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 60%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

72803408

Tunnus

UHA2013-003881

Luotu

5.8.2013

Sivua muokattu

7.11.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös