Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 19.9.2013

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi

Kuvaus

YK:n kehitysohjelman (UNDP) Tadzhikistanin oikeusvaltio-ohjelma koostuu kahdesta osasta, missä Suomen rahoittama nelivuotinen hanke keskittyy eräiden instituutioiden, oikeusasiamiehen toimiston, väestörekisterikeskuksen sekä paikallisviranomaisten kapasiteetin kehittämiseen tavoitteena parantaa lakien ja ihmisoikeussuositusten toimeenpanoa sekä parantaa mm. henkilöpapereiden saantia. Hyödynsaajat ovat kansalaisia ja erityishuomio kohdistuu haavoittuviin ryhmiin - maaseudun naisiin, riskiryhmän lapsiin ja nuoriin sekä vammaisiin - joille tarjotaan maaseudulla ilmaista oikeusapua ja joiden lainsäädännön ja oikeuksien tuntemusta parannetaan. - Hanke parantaa maaseudun yksinhuoltajaäitien ha heidän perheidensä asemaa. UNDP:n mukaan noin 70% työikäisistä miehistä on ainakin osan vuotta vierastyöläisinä ulkomailla. Henkilöpapereiden puute estää koulutus- ja terveyspalvelujen saannin sekä taloudellisen toiminnan käynnistämisen.

Rahoituspäätös 19.9.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Tadzhikistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 75%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
lapset
nuoret
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102205

Tunnus

UHA2013-001224

Luotu

8.3.2013

Sivua muokattu

10.10.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös