Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Postadress:

Utrikesministeriet
Sekretariatet för nordiskt samarbete
PB 430
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Johan Schalin
  • Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
  • tfn work +358 295 351 781
Marjukka Sellin
  • Biträdande ansvarig tjänsteman, nordiskt samarbete
  • tfn work +358 295 350 647
Christina Lehtinen
  • Ambassadråd
  • Ansvarig tjänsteman, nordiskt samarbete
  • tfn work +358 295 351 787
  • tfn +358 9 160 550 46

Detta dokument

Uppdaterat 7.3.2018

Takaisin ylös