Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 23.3.2018

Muut terrorismipakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 23.3.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/475 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/468 vahvistetaan puolen vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun tulokset. Niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ei tehty määräaikaistarkastelussa muutoksia. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf) 
Täytäntöönpanoasetus (pdf)                                                                      

Tausta

Muut kuin ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestöihin kohdistetut terrorismipakotteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 2580/2001. Niiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luettelo päivitetään neuvoston täytäntöönpanoasetuksilla. Voimassa oleva luettelo sisältyy täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/468.

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Sisältö

Rahoitus ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

  • kielto tarjota rahoituspalveluita (luettelossa mainituille) terroritekoihin osallistuneille tai niitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • (luettelossa mainittujen) terroritekoon tai sellaisen yritykseen osallistuneiden tai niitä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.3.2018

Takaisin ylös