Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 15.11.2017

Muut terrorismipakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 15.11.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/2072 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2064 sekä päätöksellä (YUTP) 2017/2073 ja asetuksella (EU) 2017/2061 lopetetaan yhtä yhteisöä (FARC) koskeva täytäntöönpanon keskeytys ja poistetaan se niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (YUTP) 2017/2072 (pdf) 
Täytäntöönpanoasetus (pdf)                                                                      

Päätös (YUTP) 2017/2073 (pdf)
Asetus (pdf)

Tausta

Muut kuin ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestöihin kohdistetut terrorismipakotteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 2580/2001. Niiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luettelo päivitetään neuvoston täytäntöönpanoasetuksilla. Voimassa oleva luettelo sisältyy täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1420.

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Sisältö

Rahoitus ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

  • kielto tarjota rahoituspalveluita (luettelossa mainituille) terroritekoihin osallistuneille tai niitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • (luettelossa mainittujen) terroritekoon tai sellaisen yritykseen osallistuneiden tai niitä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.11.2017

Takaisin ylös