Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 14.10.2013

Nicaraguan ohjelmien kokonaisarvio valmisteilla ulkoministeriössä

Tiedote 219/2013
14.10.2013

Helsingin Sanomat nosti uutisessaan 14. lokakuuta esille yhden hankkeen Suomen ja Nicaraguan 30 vuotta jatkuneessa kehitysyhteistyössä. Esiin noussut Propemce-hankkeen arviointi koskee yhtä osa-aluetta Nicaraguaan suuntautuneessa kehitysyhteistyössä. Parhaillaan ulkoministeriössä työstetään Nicaraguan päättymässä olevien kahdenvälisten hankkeiden evaluoinneista tiivistelmiä, jotka käännetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiivistelmät valmistuvat marraskuun aikana ja evaluointiraportit julkaistaan niiden liitteinä.

Ministeriö viestii Nicaraguan kehitysyhteistyöstä kokonaisuutena kahdenvälisten hankkeiden päätyttyä ja Managuan edustuston sulkeuduttua vuoden 2013 lopussa. Edellinen Nicaraguan ohjelmien kattava arviointi valmistui 2011. Tämä arvio on julkaistu  ministeriön verkkosivuilla.

Suomen ja Nicaraguan hallitusten välinen kehitysyhteistyö päätettiin lopettaa helmikuussa 2012. Päätös oli osa valtioneuvoston hyväksymän kehityspoliittisen toimenpideohjelman kokonaisuutta. Taustalla oli useita syitä: huoli maan demokraattisen tilan kapenemisesta sekä laajempi pyrkimys vähentää avun pirstaleisuutta. Nykyisen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti Suomi kohdistaa apuaan enemmän Afrikan ja Aasian köyhimmille maille sekä maihin, joissa tuellamme voidaan saada eniten tuloksia aikaan.

Helmikuussa 2012 hyväksytty kehityspoliittinen toimenpideohjelma painottaa avun tuloksellisuutta. Kehitysyhteistyöohjelmia, -hankkeita ja niihin kohdistuvaa varojen käyttöä valvotaan, mahdollisiin epäselvyyksiin puututaan ja tarvittaessa varoja peritään takaisin. Esimerkiksi viime vuonna esiin nousseet, varojen käyttöä Mosambikissa koskeneet seikat tulivat esiin ministeriön oman valvonnan ja raportoinnin kautta. Näistä ongelmista myös tiedotettiin.

Kehitysministeri Heidi Hautala on korostanut, että tiedonsaanti ja avoimuus ovat uskottavan kehitysyhteistyön perusta. Ulkoministeriö lisää kehitysyhteistyötä koskevaa avoimuutta tänä syksynä muuttamalla järjestelmiään niin, että kehitysyhteistyötä koskevat rahoituspäätökset tulevat automaattisesti nähtäviksi ulkoministeriön verkkosivuille. Tietoja on alettu nyt jo julkaista, ja vähitellen mukaan tulevat kaikki kehitysyhteistyön rahoituskohteet.

Helsingin Sanomien mainitsemien osa-arviointien kaltaisia raportteja valmistuu vuosittain 40– 60. Ministeriö selvittää, miten nämäkin voitaisiin julkaista jo ennen kuin kyseisiä maita koskevat kokonaisarvioinnit valmistuvat.

Lisätietoja: kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu, puh. 0295 350 970, 040 3511703


 

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.10.2013

Takaisin ylös