Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.10.2013

Nepalin vesivarainhoitohanke II-vaihe

Kuvaus

Vesivarainhoitohankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa paikallis- ja aluetason toimijoiden kapasiteettia siten, että nämä pystyisivät itse ylläpitämään ja kehittämään elämänlaatua, parempia ympäristöolosuhteita sekä maaseudun elinkeinoja kohdealueella. Pitkän tähtäimen tavoitteen luoman rungon pohjalta projektin toisen vaiheen tarkoituksena on edistää kohdealueen kylien hyvinvointia sekä vähentää köyhyyttä. Ensimmäisestä vaiheesta poiketen, kakkosvaiheessa on tavoitteena keskittyä enemmän vaikutuksiin keinojen sijaan Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi maan kaukolännessä vuonna 2006 ja se päättyy elokuussa 2010. Hankkeen toiselle vaihelle on myönnetty 13,5 miljoonan rahoitus vuosille 2011-2015. Vuoden 2013 väliarviointi piti hankkeen saavutuksia hyvinä ja rohkaisevina. Arvioitua suurempien yksikkökustannusten ja investointibudjetin käytön myötä väliarviointi suositti hankkeelle lisärahoitusta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisärahoitus kohdistuisi kokonaisuudessaan investointeihin.Hankkeen kohdealue on Nepalin kaikkien köyhintä ja syrjäisintä aluetta, jossa asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Hankkeen 10 piirikuntaa on luokiteltu YK:n inhimillisen kehityksen indeksillä joko köyhäksi tai erittäin köyhäksi alueeksi.

Rahoituspäätös 3.10.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Nepal

Toimiala

Jokien valuma-aluekohtainen kehittäminen 15%
Perus sanitaatio (maaseutu) 35%
Perus vesihuolto (maaseutu) 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66008702

Tunnus

UHA2013-004855

Luotu

18.9.2013

Sivua muokattu

11.10.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös