Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yleissopimuksen avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen. Siinä myös määritellään perusperiaatteet uhrien ja todistajien suojelemiselle ja auttamiselle.

Yleissopimuksen erityinen lisäarvo suhteessa muihin kansainvälisiin ihmiskauppaa koskeviin asiakirjoihin on sen ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ja uhrien suojelua koskevassa painotuksessa.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43-44/2012)

Täytäntöönpanon seuranta

ArviointikierrosVastaus
kyselyyn
Asiantuntijaryhmän
(GRETA) kertomus
ja päätelmät
Hallituksen huomautukset
Sopimusosapuolten
komitean
suositukset
Hallituksen vastaus
1. arviointikierros

pdfGRETA(2010)1 rev3
pdfApp. legal texts
pdfReport 2013

Takaisin ylös