Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Mottagare av finansiering inom utvecklingssamarbetet

Här hittar du information (på finska och engelska) om alla program och projekt som finansieras med finländska utvecklingsmedel. Ett projekt har en klar tidtabell och vissa fastställda mål och kan ibland vara en del av ett program. Ett program kan innehålla flera projekt som främjar programmets mål.

Kehitysyhteistyön rahoituskohteet. Haiti. Kuva: UN Photo/Logan AbassiVi publicerar information om projekten för att öka öppenheten och förbättra informationen om var och hur Finlands utvecklingsmedel används. Skolelever planerade träd på Haiti 2011. Kuva: UN Photo/Logan AbassiCC BY-NC-ND 2.0

När beslut fattas om att finansiera ett projekt eller ett program med medel för utvecklingssamarbetet publiceras informationen på den här webbplatsen. Tillsvidare finns av tekniska orsaker inte alla finansieringsmottagare på sidan, men avsikten är publicera basuppgifter om alla de projekt och program som Finland stöder.

Efter att finansieringsbeslutet fattats sätter själva genomförandet av projektet eller programmet igång. Genomförandet kan räcka olika länge beroende på projektets eller programmets natur. Informationen om mottagarna står kvar på webbplatsen ett år efter att finansieringen upphört.

Här finns en beskrivning av finansieringsmottagaren, en webbadress, finansieringsbeslutets datum och summa, andel av stödet som är öronmärkt, beviljade summor med datum, land, region, målsättningar, sektor, typ av stöd, särskilda målgrupper och finansieringskanal.

Alla uppgifter om alla objekt finns inte tillgängliga, men det finns en e-postadress för vidare förfrågningar.

På den här sidan ser du de senaste finansieringsmottagarna. Du kan också bekanta dig med mottagarna utgående från land, region, målsättningar, sektor, typ av stöd eller särskilda målgrupper.

Här finns mera information om klassificeringen och om hur du kan läsa materialet (på finska eller engelska).

Vi publicerar information om projekten för att öka öppenheten och förbättra informationen om var och hur Finlands utvecklingsmedel används. 

Läs mer om öppenhet i utvecklingssamarbetet.

Takaisin ylös