Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finland ordförande i Barentsrådet

Finland ordförande i Barentsrådet 2013–2015

Finland tog över ordförandeskapet i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) efter Norge den 29 oktober 2013.

Barentsrådets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen, det vill säga de norra regionerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Det tvååriga ordförandeskapet roterar mellan staterna i regionen. Rådets övriga medlemmar är Island, Danmark och EU.

Målet är en dynamisk, involverande och hållbar utveckling i regionen

Som ordförande i Barentsrådet ämnar Finland fortsätta arbeta för flera av det norska ordförandeskapets teman för att främja hållbar utveckling och mänsklig välfärd. Finland ska under sitt ordförandeskap satsa särskilt på hållbar ekonomisk utveckling, trafik och logistik, miljön och klimatförändringen samt ungdomssamarbete. Också turism, kultursamarbete, hälsa och social välfärd samt samarbete inom räddningsbranschen kommer att vara i fokus.

  • Det ekonomiska samarbetet strävar efter hållbar gruvdrift och ren teknologi. Finlands mål är att intensifiera samarbetet och förbättra förutsättningarna för regional tillväxt. Fungerande trafikförbindelser är en förutsättning för att gruvdriften, industrin och turismen ska kunna utvecklas. För att främja dessa fortsätter Finland arbetet för att få till stånd en gemensam trafikplan för Barentsregionen.
  • Miljön och klimatförändringen är viktiga genomgående teman för Finland. Finland främjar införandet av bästa miljöpraxis bland annat inom gruvsektorn och inleder genomförandet av en klimatstrategi i Barentsrådets arbetsgrupper.
  • Ungdomssamarbetet strävar efter att involvera ungdomar i samhället och förbättra studiemöjligheterna och sysselsättningen. Det är viktigt att fördjupa samarbetet med olika organisationer och att uppmuntra ungdomars rörlighet.

Kraft ur samarbetet med regionala aktörer

Som ordförande i Barentsrådet kommer Finland att upprätthålla täta kontakter med Barents regionråd, Barentsrådets arbetsgrupp för urfolk och andra regionala aktörer.
Finland vill också främja kontakten till och samarbetet med Östersjöns regionala aktörer. Viktiga samarbetspartner är bland annat Arktiska rådet, Östersjöstaternas råd, Nordiska ministerrådet och EU:s Nordliga dimension. Finland är också delvis samtidigt ordförande i Östersjöstaternas råd och de parallella ordförandeskapen erbjuder en möjlighet att stärka samarbetet för att främja gemensamma mål.

Som ordförande i Barentsrådet Finland upprätthåller kontakter med Barentsrådets arbetsgrupp för urfolk och andra regionala aktörer. Foto: MEK-imageSom ordförande i Barentsrådet Finland upprätthåller kontakter med Barentsrådets arbetsgrupp för urfolk och andra regionala aktörer. Foto: MEK-image

Läs mera:

Finlands Barents-ordförandeskapsperiod halvvägs

e-publikationer:

Detta dokument

På andra webbplatser

Takaisin ylös