Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Suomen puheenjohtajuus
Barentsin euroarktisessa neuvostossa 2013–2015

Suomen kaksivuotinen puheenjohtajuus Barentsin euroarktisessa neuvostossa (BEAC) vuosina 2013–2015 päättyi Oulussa 14.–15.10.2015 järjestetyssä BEAC-ulkoministerikokouksessa.

Suomen puheenjohtajuus Barentsin euroarktisessa neuvostossa 2013-2015

 

BEAC-puheenjohtajana Suomi jatkoi useita Norjan kauden teemoja kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden painopistealueet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olivat taloudellinen yhteistyö, liikenne ja logistiikka, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä nuorisoyhteistyö. Muita puheenjohtajuuskauden teemoja olivat turismi, kulttuuriyhteistyö, terveys ja sosiaalinen hyvinvointi sekä pelastusalan yhteistyö.

Onnistunut kausi haasteista huolimatta

Suomen BEAC-puheenjohtajuus 2013–2015 sujui rakentavasti haastavasta kansainvälispoliittisesta tilanteesta huolimatta.

Suomen puheenjohtajuuskauden konkreettisia saavutuksia olivat muun muassa selvitystyö Barents-yhteistyön rahoituksesta, Barentsin alkuperäiskansatyöryhmän rahoituksen varmistaminen, Barentsin alueen tieliikenneverkoston kehittämistarpeiden kartoittaminen sekä Kittilän Barents Rescue -harjoituksen toteuttaminen.

Suomi painotti puheenjohtajuuskaudella nuorten mahdollisuuksia osallistua Barentsin alueen tulevaisuuden luomiseen. Suomi pyrki myös vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin vauhdittamalla Barentsin ilmastonmuutosohjelman toimeenpanoa.

Tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Suomen BEAC-puheenjohtajuus perustui tiiviiseen yhteistyöhön BEAC-maiden hallitusten, alue- ja paikallistason toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti alkuperäiskansojen edustajien kanssa yhteisen Barents-identiteetin vahvistamiseksi. Suomi  myös edisti tiiviimpää alueellista yhteistyötä BEAC:n, Arktisen neuvoston, Itämeren valtioiden neuvoston ja pohjoisen ulottuvuuden kesken. Tavoitteena oli synergian ja tehokkuuden lisääminen.

Suomen jälkeen BEAC-puheenjohtajuus siirtyi Venäjälle. Barentsin  alueneuvostopuheenjohtajuus siirtyi samanaikaisesti Arkangelilta Kainuulle. 

E-julkaisut:

Perustietoa:

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Venäjän yksikkö

Päivitetty 8.11.2016

Takaisin ylös