Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 30.9.2013

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus tarjoaa valtavia mahdollisuuksia

Tuotannon kasvu, lisää tuloja kotitalouksille sekä paljon uusia työpaikkoja. Muun muassa nämä asiat seuraisivat kunnianhimoisesta ja onnistuneesta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta. Ulkoministeriö järjesti 17. syyskuuta aiheesta kuulemistilaisuuden.

Avoimeen tilaisuuteen oli kutsuttu muun muassa yritysmaailman ja eri intressijärjestöjen edustajia, tutkijoita sekä kansanedustajia. Yleisön edustajat nostivat puheenvuoroissaan ja kysymyksissään esiin muun muassa Suomen arktisen osaamisen ja siihen liittyvät julkiset hankinnat, digitaaliset markkinat sekä Turkin ja muiden sellaisten maiden aseman, joilla on jo vapaakauppasopimus EU:n kanssa. Myös ruokaturva, Euroopan pienviljelijöiden asema, geenimuunneltu ruoka sekä hormonit puhuttivat. Esiin nousi myös kysymys EU-maiden työntekijöiden oikeuksien sekä ihmisoikeuksien turvaamisesta sopimusneuvotteluissa. Itse tilaisuuden lisäksi keskustelu kävi vilkkaana myös Twitterissä tunnisteella #FINTTIP.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Aleksander Stubb kehotti yleisön edustajia lobbaamaan neuvottelijoita ja ulkoministeriötä jatkossakin. Suomi pitää tärkeänä, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota koko neuvottelujen ajan. Avoimia kuulemistilaisuuksia järjestetään myös jatkossa.

 Ministeri Stubb pitää tärkeänä, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota koko neuvottelujen ajan. Kuva: Eero Kuosmanen

Myös Euroopan komissio on TTIP-neuvotteluiden suhteen sitoutunut suurempaan läpinäkyvyyteen kuin aikaisemmin. Neuvotteluja voi seurata muun muassa komission TTIP-sivuilla sekä Twitterissä: @EU_TTIP_team.

Tilaisuudessa puhuivat lisäksi Yhdysvaltojen Helsingin-suurlähettilään sijainen Susan Elbow sekä EU:n pääneuvottelijan sijainen Damien Levie Euroopan komissiosta.

Stubb: Tavarakaupassa kaikki tullit pois ja heti

Neuvottelut ovat alkaneet Stubbin mukaan lupaavasti, sillä sekä EU:lta että Yhdysvalloilta on saatu sitoumus kunnianhimoiseen sopimukseen. Neuvotteluista odotetaan vaikeita, mutta Stubb uskoo ajan olevan hyvä jo presidentti Barack Obaman virkakauden kestoakin ajatellen.

”Minulla on tunne, että Obama haluaa näistä neuvotteluista sulan hattuunsa ennen vuotta 2016.”

Stubb arvioi puheessaan, että Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -neuvotteluiden merkitys ja vaikutus on laajempi kuin vastaavissa neuvotteluissa yleensä. Komission vaikutusarvion mukaan EU:n BKT kasvaisi sopimuksen myötä vuoteen 2027 asti vuosittain 0,48 prosenttia, mikä tarkoittaisi rahassa noin 86 miljardia euroa. Tällä olisi merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen. Sopimuksen positiiviset vaikutukset ulottuisivat myös kehitysmaihin. Ministeri haastoi yleisön myös pohtimaan, onko parempi, että kansainväliset kaupan säännöt määritellään EU:n ja Yhdysvaltojen välillä, vai että määrittelijöinä toimivat muut, esimerkiksi Intia ja Kiina.

Ministeri painotti myös, että neuvotteluprosessin on oltava avoin. Suuri osa neuvotteluista käydään toki suljettujen ovien takana, mutta on tärkeää saada aikaan kunnon dialogi neuvottelukierrosten välille, sillä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi näkemyksiä pitää saada laajasti kaikkialta. Pöydällä on paljon herkkiä asioita, eikä väärinkäsityksiltä vältytä, myös siksi tiedotuksen pitää olla erityisen avointa. Ulkoministeriö on jo konsultoinut laajasti eri toimijoita ja konsultoi jatkossakin.

”Älkää pelätkö olla yhteydessä meidän pääpukareihimme”, ministeri painotti.

Stubb viestitti niin ikään, että Suomi elää ulkomaankaupasta – on aina elänyt ja elää aina tulevaisuudessakin, mikä johtuu siitä, että sisämarkkinamme ovat pienet. TTIP-neuvotteluiden kolme keskeistä aluetta koskevat markkinoillepääsyä, sääntelykysymyksiä ja tullien ulkopuolisia kaupan esteitä sekä globaaleja sääntöjä, ja Suomen tavoitteena on edetä kunnianhimoisesti näissä kaikissa.

”Tavarakaupassa kaikki tullit pois ja heti! Ja tämän sanottuani, voi olla että maataloudessa tarvitaan muutamia poikkeuksia”, ministeri totesi. Suomelle on myös tärkeää, etteivät ruokaturva, kuluttajan suoja tai ympäristölainsäädäntö heikkene. Lopuksi ministeri painotti sopimusneuvotteluiden olevan win-win-tilanne.

”Yhdysvallat on meille erittäin hyvä kumppani, erittäin vaikea kumppani, mutta se, että olemme saaneet neuvottelut liikkeelle, on jo puoli voittoa.”

Elbow: Tärkein aihe tämän päivän maailmassa

Suurlähettilään sijaisena Yhdysvaltojen Helsingin-suurlähetystössä toimiva Susan Elbow uskoo, että TTIP-neuvottelut ovat tärkein aihe tämän päivän maailmassa.

”Tiedän sen olevan rohkea väite ja tiedän, että me yhdysvaltalaiset olemme liioittelijoiden maineessa. Neuvottelujen merkitys on kuitenkin valtava, ja sopimus hyödyttäisi meitä molempia.”

 Suurlähettilään sijaisena Yhdysvaltojen Helsingin-suurlähetystössä toimiva Susan Elbow'n mielestä sopimus hyödyttäisi molempia. Kuva: Eero Kuosmanen

Elbow’n mukaan kauppaneuvottelut saattavat Lähi-Idän tapahtumissa vellovan kansainvälisen median mielestä vaikuttaa vanhanaikaisilta, mutta TTIP-neuvottelujen kohdalla tämä ei pidä paikkansa.

Elbow’n mielestä merkittävyydestä kertoo jo Yhdysvaltojen ja EU:n välinen kauppa. Sitä käydään joka päivä 2,7 miljardin dollarin (noin 2 miljardin euron) arvosta. Yhdysvaltojen ja EU:n välillä käydään 34 prosenttia kaikesta maailman tavarakaupasta ja 40 prosenttia kaikesta palveluiden kaupasta. Yhdessä nämä kaksi talousaluetta vastaavat lähes 50 prosentista maailman BKT:sta. Tästä kaupasta 90 prosenttia on jo nyt ongelmatonta, mutta on arvioitu, että TTIP-sopimuksen myötä Yhdysvaltojen BKT kasvaisi 0,4 prosentilla ja EU:n BKT 0,5 prosentilla.

”Vaikka tämä saattaa kuulostaa pieneltä, kyseessä olisi valtava määrä ylimääräistä taloudellista tuottoa”, Elbow sanoi.

Yhdysvaltojen neuvottelutavoitteita ovat Elbow’n mukaan markkinoiden avaaminen palveluille, Yhdysvaltojen ja EU:n roolin vahvistaminen, kaikkien kaupan tullien poistaminen, tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistaminen myös maataloudesta, palveluiden kaupan ja investointien markkinoillepääsyn parantaminen sekä sääntelyn vähentäminen niin, että samalla kuitenkin säilytetään korkea taso terveyttä koskevissa kysymyksissä. Yhdysvaltojen intresseissä on lisäksi kehittää sääntöjä, periaatteita ja asetuksia sellaisilla aloilla, joilla Yhdysvalloilla ja EU:lla on yhteisiä tavoitteita, kuten henkisen omaisuuden suojaa sekä alueellisia sääntöjä ja standardeja koskevissa kysymyksissä. Yhdysvallat haluaa myös kehittää pienten ja keskisuurten yritysten maailmanlaajuista kilpailukykyä. Elbow’n mukaan presidentti Obama on sitoutunut tavoittelemaan EU:n kanssa laajaa sopimusta nopealla aikataululla. Yhdysvalloissa kuitenkin tiedostetaan se, ettei neuvotteluista tule helpot.

”Vaikka nopeus on tärkeää, samoin on sopimuksen laajuus. Yhdysvallat ei halua kutistaa tavoitteitaan vain saadakseen aikaan sopimuksen”, Elbow sanoi.

Levie: Mielipide Euroopassa hyvin myönteinen

EU:n komissiota tilaisuudessa edustanut TTIP-neuvottelujen pääneuvottelijan sijainen Damien Levie korosti muiden puhujien tapaan neuvotteluiden merkitystä. Hän myös kiitteli sitä, että poliittinen ja yleinen mielipide Euroopassa on hyvin myönteinen. Komission neuvottelijoilla on täysi tuki Euroopan neuvostolta, Euroopan parlamentilta sekä kaikilta 28 jäsenmaalta. Myös yritysmaailma on ollut hyvässä hengessä mukana.

TTIP-neuvotteluiden suurimmat mahdollisuudet löytyvät Levien mukaan sääntelyn alalta, josta arvioiden mukaan tulisi 60–80 prosenttia sopimuksen hyödyistä. Levien mukaan useissa EU:n ja Yhdysvaltojen säännöissä on samankaltaiset tavoitteet mutta eri lähestymistavat. Esimerkiksi hän nosti autojen standardit.

”Kun me matkustamme lomalle Yhdysvaltoihin ja otamme siellä taksin, emme me ajattele, ettei se olisi turvallinen.”

Sääntöjen ja standardien vastavuoroinen tunnustaminen toisi molemmille osapuolille paljon hyötyjä. Tulosarvioiden mukaan sopimus hyödyttäisi selvästi myös EU:n ja Yhdysvaltojen kansalaisia: 0,5 prosentin kasvu BKT:ssa vuoteen 2027 mennessä tarkoittaisi eurooppalaiselle perheelle keskimäärin 545 euron lisätuloja. Kasvu tietäisi myös lisää työpaikkoja sekä korkean että matalan koulutustason työntekijöille.

Komission tavoitteena on tässä vaiheessa neuvotteluita olla kunnianhimoinen niin, ettei vaikeitakaan kysymyksiä vielä suljeta neuvottelupöydältä pois. Neuvotteluiden toisella kierroksella 7.–11. lokakuuta käsitellään kaikkia osa-alueita. Kolmas neuvottelukierros on tarkoitus järjestää joulukuussa. Levien mukaan jokaisen neuvottelukierroksen yhteydessä toivotaan avointa julkista keskustelua.

Lue lisää:

Tämä dokumentti

Päivitetty 4.12.2013

Takaisin ylös