Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Utrikesministerieanställdas skrivelser i medierna, 25.9.2013

Civilbefolkning, sjukvårdspersonal, -lokaler och -transporter måste omgående garanteras skydd i Syrien

Alla parter i konflikten i Syrien måste följa den internationella humanitära rättens regler om att ständigt skydda civilbefolkningen mot allt det våld som konflikten orsakar.

Det är vår moraliska plikt att påminna parterna om dessa bestämmelser och om plikten att skydda transporten av medicinsk och humanitär hjälp till behövande i Syrien.

Våldet mot civilbefolkningen i Syrien måste genast upphöra. Den nuvarande humanitära verksamheten måste snabbt utvidgas oberoende av de politiska insatserna för att lösa konflikten. Vi kräver att alla parter i konflikten:

  • omedelbart fullgör sin plikt att skydda civilbefolkning, sjukvårdspersonal, -lokaler och -transporter
  • omedelbart tillåter och underlättar att humanitärt bistånd obehindrat kan nå hela landet
  • omgående garanterar den humanitära personalen trygghet och säkerhet i deras arbete.

Föreställ dig hur det skulle kännas om den stad där du bor, din arbetsplats och dina barns skola skulle läggas i ruiner. Inte allt på en gång utan sakta men säkert och på ett helt oförutsägbart sätt. Föreställ dig hurudan osäkerhet och stress det skulle orsaka att ens tänka på morgondagen. Står grannhuset i tur imorgon? Eller kanske mitt eget? För människorna i Syrien är det här den tragiska och olidliga verkligheten.

Vi vill att människor runt om i världen ska förstå att den pågående konflikten i Syrien har verkliga och konkreta följder för vanliga människor. Trots att en stor del av diskussionen och nyhetsrapporteringen om krisen fokuserar på det politiska och militära läget får vi inte glömma hur den dagligen påverkar syriernas liv.

Den uppslitande konflikten har nu pågått i över två år. Tusentals civila har dött varje månad och de överlevandes humanitära nöd är utan like, både i Syrien och i grannländerna.

Vi är skakade av konfliktens hela tiden tilltagande tragiska följder. Striderna och våldet har eskalerat till en olidlig nivå och orsakar oerhört lidande, förluster av människoliv, flyktingströmmar, massiva interna förflyttningar av människor och materiell förstörelse. Oberoende av de insatser som görs för att skydda alla de civila som drabbas av konflikten i Syrien och i grannländerna försämras den humanitära situationen fortsättningsvis dramatiskt och många civila är onåbara för det humanitära biståndet. Vi är speciellt oroade för de mest sårbara befolkningsgrupperna, särskilt kvinnor och barn.

Siffrorna är talande. Över 100 000 människor beräknas ha förlorat livet under krigets gång och 465 000 skadats. Över två miljoner flyktingar, varav kring hälften barn, har redan lämnat Syrien och 4,3 miljoner människor, varav två miljoner barn, har tvingats lämna sina hem, men befinner sig ännu inom Syriens gränser. Och de här siffrorna stiger varje dag.

Vi förfäras över att kemiska vapen använts och dödat en stor mängd civila, inklusive kvinnor och barn. Vi fördömer skarpt användningen av dylika massförstörelsevapen. Användningen av kemiska vapen är ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett grovt krigsbrott, oberoende av situation eller vem som brukar vapnen. Den här typen av handlingar får inte gå ostraffade och den som gjort sig skyldig måste ställas inför rätta.

Alla parter i konflikten i Syrien måste följa den internationella humanitära rättens bestämmelser, inklusive principerna om distinktion mellan civila och militära mål, proportionalitet och humanitet för att hela tiden skydda civilbefolkningen mot allt det våld som konflikten orsakar. Det är vår moraliska plikt att försöka påverka alla parter i konflikten och påminna dem om dessa bestämmelser och om plikten att skydda leveransen av medicinsk och humanitär hjälp till behövande i Syrien.

Vi är särskilt oroade över att den medicinska infrastrukturen är allvarligt skadad eller till och med förstörd. Enligt FN har 60 procent av de offentliga sjukhusen skadats i konflikten, flera av dem allvarligt, och nästan 40 procent är i helt oanvändbart skick. Nästan 80 procent av landets ambulanser har skadats och alarmerande nog har en del ambulanser missbrukats för stridsändamål. Biståndskonvojer stannas regelbundet och sjukvårdsmaterial konfiskeras. Kombattanter attackerar avsiktligt patienter, sjukvårdspersonal, -lokaler och -fordon. Sjukvårdslokaler, också sjukhus, används för stridsändamål och en del används till och med för tortyr och som fångläger.

På grund av de skadade sjukvårdslokalerna, bristen på kompetent sjukvårdspersonal och osäkerheten saknar ett stort antal människor tillgång till regelbunden sjukvård. De saknar också grundläggande hälsovård, vilket utsätter särskilt kvinnor och barn för stor fara, liksom personer som lider av kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck eller hjärtsjukdomar. När vaccinationsprogram avbryts, vatten- och avloppssystem skadas och hem och skyddsrum förstörs ökar risken märkbart för att smittsamma sjukdomar sprids. Vi har redan fått uppgifter om att mässling och diarré sprider sig.

I vissa fall har kirurgisk utrustning som är nödvändig för att rädda liv konfiskerats från konvojerna. Vi har sett allt för många civila dö av skador som de skulle överleva om det funnits medicinsk hjälp att tillgå i tid. Samtidigt utsätts humanitära organisationer hela tiden för farliga och svåra situationer när de försöker nå offren.

Våldet mot civilbefolkningen i Syrien måste genast upphöra. Den nuvarande humanitära verksamheten måste snabbt utvidgas oberoende av de politiska insatserna för att lösa konflikten.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till personalen i olika FN-organ och andra internationella och lokala organisationer, som dagligen riskerar sina liv för att på platsen leverera humanitära förnödenheter till civilbefolkningen under extraordinärt svåra omständigheter. Vi vill också tacka helt vanliga män och kvinnor för deras mod och solidaritet när de försöker lindra sina familjers och närståendes lidande under svåra och tragiska omständigheter.

Vi kräver att alla parter omedelbart fullgör sin plikt att skydda civilbefolkning, sjukvårdspersonal, -lokaler och -transporter. De måste omgående tillåta och underlätta att humanitärt bistånd och sjukvårdstjänster når hela landet och att den humanitära hjälpen kan distribueras jämlikt till alla. Vi kräver att alla parter omgående garanterar den humanitära personalen trygghet och säkerhet i deras arbete.

Gemensam artikel av

Julie Bishop, utrikesminister, Australien

Michael Spindelegger, vicekansler och förbundsminister för europeiska och internationella frågor, Österrike

Didier Reynders, vice premiärminister samt utrikesminister, utrikeshandelsminister och minister för Europafrågor, Belgien

Kristian Vigenin, utrikesminister, Bulgarien

Vesna Pusić, första vice premiärminister, utrike- och Europaminister, Kroatien

Ioannis Kasoulides, utrikesminister, Cypern

Jan Kohout, utrikesminister, Tjeckien

Christian Friis Bach, utvecklingsminister, Danmark

Nabil Fahmy, utrikesminister, Egypten

Urmaes Paet, utrikesminister, Estland

Kristalina Georgieva, kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, Europeiska kommissionen

Heidi Hautala, utvecklingsminister, Finland

Evangelos Venizelos, vice premiärminister och utrikesminister, Grekland

Janos Martonyi, utrikesminister, Ungern

Marty M. Natalegawa, utrikesminister, Indonesien

Eamon Gilmore, vice premiärminister samt utrikes- och handelsminister, Irland

Edgars Rinkēvičs, utrikesminister, Lettland

Linas Linkevičius, utrikesminister, Litauen

Jean Asselborn, vice premiärminister och utrikesminister, Luxemburg

Lilianne Ploumen, utrikeshandels- och utvecklingsminister, Nederländerna

Radosław Sikorski, utrikesminister, Polen

Miroslav Lajčák, vice premiärminister samt utrikes- och Europaminister, Slovakien

Karl Erjavec, utrikesminister, Slovenien

José Manuel García-Margallo y Marfil, utrikesminister, Spanien

Didier Burkhalter, utrikesminister, Schweiz

Surapong Tovichakchaikul, vice premiärminister och utrikesminister, Thailand

Artikeln publiceras i följande medier: Le Monde, Aargauer Zeitung, Corriere del Ticino, Le Temps, El Pais, Al Hayat, Jutarnji List, Le Soir, De Morgen, The Australian, The Jakarta Post, Belgiska utrikesministeriets webbplats

Detta dokument

Uppdaterat 17.3.2015

Takaisin ylös