Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.7.2013

Hankesuunnittelu- ja seuranta Andien alueen yhteistyömaissa ja ohjelmassa

Kuvaus

Andien alueellisen yhteistyön toteuttamiseksi ja yhteistyön tulosten ja vaikuttavuuden varmistamiseksi allokoidaan riittävät varat hankesuunnitteluun ja -seuraantaan. Andien alueellisen ohjelman kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista sisällyttää määräraha- ja valtuussuunnittelussa hankesuunnittelu ja -seuranta omaksi osiokseen. Hankesuunnitteluun on irrotettu vuoden 2010 valtuuksista yhteensä 500.000 euroa mm. hankeidentifiointiin, IKI-hankkeiden valmisteluun, hankkeiden arviointiin ja evaluointeihin sekä hankeseurantaan ml. -kokous- ja seminaarimatkat . Tämän lisäksi on irrotettu 400 000 euroa vuoden 2010 siirtomäärärahoista vuoden 2012 tehtyihin alueellisten metsä- ja energiaohjelmien sekä alueellisen ympäristöohjelman (BioCAN) väliarviointeihin sekä PRASDES-ohjleman toteutettavuusarviointiin. Vuoden 2012 lopulla irrotettiin lisäksi 200.000 euroa BioCAN-ohjelman loppuevaluointiin sekä osuus Perun velkavaihtohanke-evaluointikuluista. Andien alueellisen kehitysyhteistyön painopisteteemat ovat luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä ilmastonmuutos uuden kehityspoliittisen toimenpidaohjelman mukaisesti. Lisäksi on tuettu alkuperäisväestön koulutusta ja ihmisoikeuksia. Alueellisen ohjelmaan kohdistuva hankesuunnittelu on erotettu budjettisuunnittelussa omaksi osiokseen alueellisen ohjelman suunnittelun, toimeenpanon ja seurannan kokonaisvaltaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi.

Rahoituspäätös 1.7.2013

200 000 €

Kohdealue

Andit (alueellinen)

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

49000001

Tunnus

UHA2013-003388

Luotu

1.7.2013

Sivua muokattu

3.7.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös