Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.8.2013

Välimeren unioni; EU-Välimeri-yhteistyö; Anna Lindhin säätiö - kulttuurien ja sivilisaatioiden välinen vuoropuhelu

Kuvaus

Anna Lindhin säätiö (ALF) toimii EU:n ja Välimerialueen 44 valtion kansallisten ALF-verkostojen kattoverkostona vuodesta 2005 lukien. Toiminta perustuu ajatukseen kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä ja kansalaisyhteisöjen välisestä yhteistyöstä jännitteiden lieventämiseksi Välimeren alueella. Säätiön omien ohjelmien ja hankkeiden lisäksi ALF-verkostot kehittävät keskenään hankkeita yhteisesti toteutettaviksi. Verkostojen yhteiset hankkeet edistävät inhimillisten kontaktien ja sivistyksellisen vaihdon avulla ”ruohonjuuritasolla” nuorison, kouluttajien, median ja naisten tietoa eri kulttuureista hälventäen siten keskinäisiä ennakkoluuloja. Säätiö järjestää myös korkean tason tapaamisia ja keskusteluja sekä osallistuu muihin vastaavanlaisiin tilaisuuksiin EU-Välimeri-yhteisön edustajana. Säätiö toimii alueella synergiassa muun muassa YK:n Sivilisaatioiden allianssin kanssa. Säätiön toiminnan tukeminen on erityisen tärkeää ajankohtana jolloin arabimaiden kansannousun myötä alueella rakennetaan uutta osallistuvaa kansalaisyhteiskuntaa ja toimivaa demokratiaa, nyt myös naisten vahvalla tuella. Sekä EU että ALF:n päättävät toimijat ovat korostaneet tuen lisäämistä säätiölle, sen institutionaalistamista sekä toiminnan vakauttamista. Säätiö on hienosäätänyt strategiaansa vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön hankkeiden fokuksen ollessa ihmisoikeuskysymyksissä ja kansalaistaitojen oppimisessa. Suomen rahoitukseksi Anna Lindhin säätiölle esitetään yhteensä 710 000 euroa vuosille 2014–2017. Säätiön toimintaan 510 000 euroa ja Suomen kansallisen koordinaation toimintaan 200 000 euroa.

Rahoituspäätös 8.8.2013

710 000 €

Sidottu osuus

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
Tuki alueellisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille (avunsaajamaissa) 35%
Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

86613201

Tunnus

UHA2013-002734

Luotu

31.5.2013

Sivua muokattu

9.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös