Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.6.2013

INGO/Transparency international (TI)

Kuvaus

Yleistuki Transparency International - järjestölle (TI), joka on merkittävin korruption vastainen kansainvälinen kansalaisjärjestö. Transparency International (TI) toimii yli 90 maassa taistellen käytännön tasolla korruptiota vastaan ja läpinäkyvyyden puolesta. Järjestö keskittyy korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen laajalla rintamalla ja yhteistyöllä. TI pyrkii yhteistyöllä ja dialogin keinoin tiedottamaan korruption ja lahjonnan eri muodoista sekä muuttamaan rakenteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat korruption. TI:n toiminta on laajentunut erityisesti kehitysmaissa, joissa korruptio paitsi hidastaa taloudellista kehitystä, myös estää kansalaisten oikeuksien toteutumista. Järjestön työssä painottuvat korruptio-kysymysten jatkuva huomioiminen maailmanlaajuisesti. TI keskittyy korruption vastaisessa taistelussa kokonaisvaltaiseen ja kestävään toimintaan eri maissa.

Rahoituspäätös 11.6.2013

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81801701

Tunnus

UHA2013-001758

Luotu

12.4.2013

Sivua muokattu

2.12.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Liitteet

Kehitysmaat, INGO/Transparency international (TI) (docx, 47kt)
Developing countries, INGO/Transparency international (TI) (docx, 47kt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös