Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 12.4.2013

Maksuosuus YKn asuinyhdyskuntarahastolle UN Habitat

Kuvaus

YK:n asuinyhdyskuntaohjelman tavoitteena on tukea kestävää kaupungistumista ja asuntojen riittävyyttä, parantaa slummien asukkaiden elämää ja turvata peruspalvelujen saatavuus. Sen toiminnan tärkeimpiä aloja ovat kaupungistumiseen liittyvät ympäristö- ja ihmisoikeusasiat sekä sosiaaliset kysymykset. Suomi pyrkii UN Habitatin perusmandaatin tukemiseen ja erityisesti sen normatiivisen toiminnan vahvistamiseen sekä Habitatin roolin selkiyttämiseen. Habitatin toiminnassa keskeinen tavoite on slummeja koskevan MDG-tavoiteen saavuttaminen.

Rahoituspäätös 12.4.2013

470 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Asuntopolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890003

Tunnus

UHA2013-001585

Luotu

3.4.2013

Sivua muokattu

21.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös